Standartet Nderkombetare

Standarte Nderkombetare te Kontabilitetit Standardet e hartuara nga Bordi i Standardeve Kontabel Nderkombetare dhe te perkthyera ne shqip, nen pergjegjesine e Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, pa ndryshime nga teksti origjinal ne gjuhen angleze, shpallen nga Ministri i Financave dhe zbatohen detyrimisht: a) nga…

Continue Reading