KONTABILITETI I PRODHIMIT – ALPHA WEB

 

 

Kontabiliteti i prodhimit përfshin ndjekjen dhe analizën e përpiktë të kostove të lidhura me procesin e prodhimit, duke siguruar transparencë financiare dhe efikasitet qysh nga blerja e lëndës së parë deri në shpërndarjen e produktit të përfunduar.