LISTEPAGESA

Një program i thjeshtë, efikas, plotësisht përmbushës i nevojave të burimeve njerëzore. Të dhënat e punonjësve, llogaritjet e pagave, listpagesat, urdhërpagesat e bankave, dokumentacioni i kërkuar nga inspektoriati i punës, lejet, raportet mjeksore madje dhe vërejtjet dhe shumë më tepër, që të gjitha të automatizuara vetëm një klik larg.
Elif Burimenjerezore ju çliron nga tensioni i kapjes së afateve, organizimit të punës dhe saktësisë së të dhënave. Ju rikthen pasionin e ditës se parë duke fituar sigurinë e një specialisti shumëvjecar!

 

Të Gjitha në Një

  • 1-Menaxhim i të dhënave të punonjësve
  • 2-Ndërveprim me sistemin e tatimeve
  • 3-Baza e vlerësueshme
  • 4-Lejet e punës
  • 5-Menaxhim  i mungesave
Lexo me shumë…