MICROSOFT EXCEL-NIVEL I AVANCUAR

Ushtrimet ne Kursin e Avancuar ne Webinar per Microsoft Excel i perkasin nje dimesioni me te avancuar me me shume formula. Kuptohet qe edhe veshtiresia eshte me e madhe ne rastet qe trajtohen.

 

NIVELI I  AVANCUAR

Webinar 1 – Formula te tjera

 • 1-count
 • 2-counta
 • 3-countblank
 • 4-countif
 • 5-sumif

 

Webinar 2 – Listepagesa

 • 1-Goal Seek
 • 2-Listepagesa

Webinar 3 – Subtotal

 • 1-Tabela
 • 2-Krijimi i subtotal

Webinar 4- Analizoni te dhena permes funksionit IF

 • 1- Perdorimin e funksionit absolute value
 • 2- Analize dhe paraqitje e te dhenave ne  grafike
 • 3- Si edhe si te editoni, dhe permiresoni grafiket

Webinar 5- Editim Tabele

 • 1-Rregullime ne tabele
 • 2- Grafiket

Webinar 6-Ndertim dhe Editim Grafiku

 • 1-Ndertim grafiku
 • 2-Editim grafiku

Webinar 7-Lloje te Tjera Grafikesh

 • 1-Grafiket tradicional
 • 2-Lloje te tjere grafikesh

Webinar 8.Llogaritja e oreve te punes

 • 1-Tabela e matjes se oreve te punes
 • 2-Perpunimi i te dhenave

Webinar 9- Makro

 • 1-Krijoni nje Macro
 • 2-Editoni nje Macro
 • 3-Ushtrim me Makro

Webinar 10-Konsolidimi i Raporteve te Gjendjes se Inventarit

 • 1-Shkarkimi i raporteve nga programe te tjere psh Financa 5, Elif Enterprise, Alpha Web
 • 2-Konsolidimi i raporteve ne Excel