HYRJA NE CELULAR

CELUAR

Platformen mund ta perdorni edhe prej telefoni tuaj duke e konfiguruar sic tregohet ne figuren e meposhtme.

Ne momentin qe ju do te perfundoni konfigurimin ne telefonin tuaj

mund te hyni me te njejtin username dhe pasword te cilin perdorni ne kompjuter.