EXCEL-KURSE

EXCEL-KURSE

Roli i ekonomistit, kontabilistit, financierit, po ndryshon shumë shpejt dhe përtej fushës tradicionale.
Gjithmonë dhe më tepër ekonomistit i nevojiten aftësi në përpunimin dhe analizën e të dhënave.
Ndaj edhe njohja dhe përdorimi i Microsoft Excel-it mbetet një aftësi themelore për të gjithë ekonomistët e rinj.

Të interesuarit e fushës së ekonomisë mund të plotësojnë nivelin e njohurive duke u trajnuar për Microsoft Excel dhe duke rritur profesionalizmin e tyre.

Trajnimet ofrohen për fillestarët dhe të gjithë nivelet të cilat duan të hedhin një hap tjetër i cili është një plus në njohuritë e tyre.

Kurset në Microsoft Excel ofrohen edhe për individë të cilët ndodhen jashtë Shqipërisë. Rekomandohen kurset në Webinar për të cilat  ofrohen cmime më të ulëta se kurset e tjerë. Çmimet për jashtë Shqipërisë janë njëlloj si për kurset me orë që zhvillohen në Shqipëri. Prej disa vitesh ofrojmë trajnim edhe në shtete të tjera. Për shembull: Gjermani, Itali, Greqi, USA, Angli në të gjitha format e trajnimeve online.

Në këtë mënyrë kursantët të cilët banojnë jashtë Shqipërisë mund të përfitojnë në kohë, cmime dhe të kursejnë për lëvizjen drejt qëndrave të trajnimit.

……………

Njohuri të domosdoshme në Excel për të gjithë përdoruesit e programeve kompjuterike financiare ofrohen në disa nivele:

 

 

 

 

 

Thumbnail 10
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Data Analysis me Excel
previous arrow
next arrow
Thumbnail 10
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Data Analysis me Excel
previous arrow
next arrow