PAKETA SPECIALE- MICROSOFT EXCEL

PROGRAMI:
  • Webinar 1-Formula matematikore dhe statistikore
  • Webinar 2-Pivot Table
  • Webinar 3–Formula te tjera
  • Webinar 4–Subtotal
  • Webinar 5-Analizoni të dhëna përmes funksionit IF
  • Webinar6-VLOOKUP