Bazat e Kontabilitetit

Leksione në shqip.

Falas

Lënda: Bazat e Kontabilitetit.

Të gjithë fillestarët dhe studentët mund të mësojnë për kontabilitetin nëpërmjet videove në gjuhën shqipe . Njohuritë e marra mund ti aplikojnë në praktik duke rritur performancën e tyre edhe në përdorimin e software për mbajtjen e kontabilitetit.

Dr. Rudina Lipi.