CERTIFIKIMI JUAJ

Certifikoni  dhe pasuroni CV tuaj për software të kontabilitetit të aplikuar :  Financa 5 Standard, Elif-Enterprise, Alpha Web , Financa 5 Enterprise,Plane Biznesi, Sipërmarrësit e rinj, Financier për hoteleri & turizëm si  edhe Microsoft Excel

dhe filloni rrugën e profesionistëve në fushën e ekonomisë.


Prej 1 Janar 2022 Certifikimi ka këtë proçedurë:

1-Përgatitja. Certifikata është gati brenda 48 orëve, pasi keni përfunduar testimin

2-Dërgimi. Certifikata dergohet online në format elektronik. Ju mund ta printoni Certifikatën në çdo lloj printeri. Ndërsa programi i kursit që shoqëron çertifikatën mund të shkarkohet prej jush tek  lista e kurseve në modulin përkatës.

3- Verifikimi. Nese  Ju aplikoni per pune ne kompani ose institucione te ndryshme dhe ato kerkojne te verifikojne Certifikimin tuaj, atehere:

 • a-Autorizimi Juaj. Ju do te na autorizoni online qe ti kthejme pergjigje kompanise ose institucionit perkates. Kliko ketu
 • b-Kerkesa Institucionale. Kerkese nga kompania ose institucioni ne format elektronik (kurseinfo@gmail.com)
 • c-Pergjigja. Pergjigja ndaj kompanise ose institucionit do te jete nepermjet email, duke zbatuar ligjet, konventat nderkombetar si edhe autorizimin tuaj.

 

Certifikime per:

 • 1-Microsoft Excel

Certifikohuni Online per MICROSOFT EXCEL. Kliko ketu

 

MODEL TESTI 

Kliko ketu

 • 2-Financa 5 Standard

Certifikohuni Online per Financa 5 Starndard. Kliko ketu

 

 

MODEL TESTI

Kliko ketu

 • 3-Elif-Kontabilitet

Certifikohuni Online per ELIF-Kontabilitet. Kliko ketu

 

MODEL TESTI 

Kliko ketu

 • 4-Alpha Web.

Certifikohuni Online per Alpha Web. Kliko ketu

MODEL TESTI 

Kliko ketu

 

 • 5-Financa 5 Enterprise

Certifikohuni Online per Financa 5  Enterprise. Kliko ketu

MODEL TESTI 

Kliko ketu

 • 6-Programi Bilanc

MODEL TESTI

Kliko ketu

 • 7-Fiskalizim

Certifikohuni Online per Fiskalizim. Kliko ketu

MODEL TESTI

Kliko ketu

 • 8-Fiskalitete dhe Deklarime

Certifikohuni Online per Deklarime dhe Fiskalizim. Kliko ketu

 

MODEL TESTI

Kliko ketu

 • 9- PLANE BIZNESI

 

Certifikoni Njohurite Tuaja per Ndertimin e Planit te Biznesit

 

 • 10- SIPERMARRJA JUAJ

Certifikoni Njohurite  Tuaja si Sipermarres te Rinj

 

 • 11- HOTELERI-TURIZEM

Model Testi

Kliko ketu

___________________________________________________________________

 

 

Standartet e “Trajnimi Im” per Certifikimin:

1- Standart 1: Rritja profesionale

Integrimi i njohurive me situatat praktike duke i sherbyer rritjes se profesionalizimit te individit dhe performances se njesise ekonomike (biznesit/ institucionit).

2-Standart 2: Software te kontabilitetit te aplikuar

Aftesimin e individit per te perdorur software te kontabilitetit te aplikuar duke e permiresuar ne menyre te ndjeshme profesionalizmin e tij

3- Standart 3: Etike profesionale

Etike profesionale, bashkepunim dhe integrimet ne perdorimin e softwareve .

4-Standart 4: Siguri e te dhenave

Siguri ne perdorimin e softwareve dhe organizimin e proceseve te punes

5-Standart 5: Bashkejetesa me mjedisin

Nxitja dhe promovimi i te gjitha formave te punes dhe zhvillimeve teknollogjike te cilat mbrojne mjedisin.

6-Standart 6: Update i njohurive

Update ne kohe reale me njohurite,risite dhe tendencat e profesionit.

7-Standart 7: Tendencat teknollogjike

Mbeshtetja dhe ndihmesa e individeve / njesive ekonomike duke siguruar menyra te reja te te mesuarit

8-Standarti 8: Long Life Learning

Mbeshtesin procesin e te mesuarit pergjate gjithe jetes. Riorganizimi i njohurive te ndryshme te individeve, update i tyre dhe aplikimi ne biznese/institucione

9-Standarti 9: Te Rejat 

Informim dhe suport i kursanteve tane ne kohe reale me te rejat e profesionit. Keshillim dhe konsulence e kursanteve dhe klienteve ne te gjitha format bashkekohore te cilat lejohen prej zhvillimeve teknollogjike

10-Standarti 10: Smart Learning.

Mundesimi trajnimi per te gjithe nepermjet smart learning, pavaresisht vendodhjes se tyre gjeografike.