ÇERTIFIKIMI JUAJ

ÇERTIFIKONI NJOHURITE DHE PASURONI CV TUAJ


 

Ndërtoni aftësi për të avancuar në karierrën tuaj . Shtoni vlerë në CV tuaj duke e dokumentuar atë me njohuri.

Çertifikatat firmosen dhe vulosen manualisht si edhe shoqërohen me QR kodë dhe firmë elektronike. Në këtë mënyrë certifikatat tuaja do të mund të verifikohen në kohë reale në subjektet dhe institucionet brenda vendit, por edhe jashtë Shqipërisë. Mjafton të përktheni dhe noterizoni certifikatën dhe ato mund të përdoren në cdo shtet tjetër, duke u verifikuar në kohë reale nëpërmjet Scan QR Kode në telefon.

———————————————————————

Elementët e sigurisë:

  • 1-Numri serial
  • 2-Firma
  • 3-Vula e njomë
  • 4-Firma elektronike. Ajo gjenerohet nga sistemi dhe ofron siguri maksimale.
  • 5-Scan QR Kode. Është i lidhur me faturën e shitjes (e fiskalizuar) për të cilën individi ka paguar në trajnim. Siguron informacion në kohë reale për orët, pagesën dhe kohën e trajnimit. Çdo certifikatë mund të verifikohet në kohë reale, nëpërmjet Scan QR Code në telefon.