CERTIFIKIMI JUAJ

ÇERTIFIKONI DHE PASURONI CV TUAJ


 

Ndërtoni aftësi për të avancuar në karierrën tuaj. Shtoni vlerë në CV tuaj duke e dokumentuar atë me njohuri.

Te gjitha trajnimet qe kane filluar prej 1 Shtator 2023 do te shoqerohen me modelin e ri te certifikatave. Jane shtuar dy element te rinj: firma elektronike dhe kodi QR. (Shikoni modelin e certifikatave ne Excel. Certifikatat e tjera jane ne proces update)


 

 • 1-Financa 5 Standard

 

Çertifikohuni Online për Financa 5 Starndard.

Kliko këtu për të zhvilluar testin

 

FINANCA 5 STANDARD-MODEL ÇERTIFIKATE

 


 

 • 2-Elif Enterprise

Çertifikohuni Online për ELIF ENTERPRISE.

Kliko ketu per te zhvilluar testin

 

 

ELIF ENTERPRISE – MODEL ÇERTIFIKATE

 


 

 

 • 3-Alpha Web Business.

Çertifikohuni Online për Alpha Web.

Kliko këtu për të zhvilluar testin

 

ALPHA WEB BUSINESS – MODEL ÇERTIFIKATE

 


 

 • 4-Financa 5 Enterprise

Çertifikohuni Online për Financa 5  Enterprise.

Kliko këtu për të zhvilluar testin

 

 

FINANCA 5 ENTERPRISE-MODEL ÇERTIFIKATE


 

 • 5-Programi Bilanc

MODEL CERTIFIKATE


 

 • 6-Fiskalizim

Certifikohuni Online per Fiskalizim. Kliko ketu

MODEL CERTIFIKATE


 

 • 7-Fiskalitete dhe Deklarime

Çertifikohuni Online për Deklarime dhe Fiskalizim.

Kliko këtu për të zhvilluar testin

 

DEKLARIME NE E-TAX DHE SELFCARE – MODEL ÇERTIFIKATE


 

 • 8- PLANE BIZNESI

 

Certifikoni Njohurite Tuaja per Ndertimin e Planit te Biznesit

 

MODEL CERTIFIKATE


 

 • 9- SIPERMARRJA JUAJ

Certifikoni Njohurite  Tuaja si Sipermarres te Rinj

 

MODEL CERTIFIKATE


 

 

 • 10- HOTELERI-TURIZEM

MODEL CERTIFIKATE


 

 • 11- Alpha Web Buxhetor

Çertifikohuni Online për Alpha Web.

Kliko këtu për të zhvilluar testin

 

ALPHA WEB BUXHETOR- MODEL CERTIFIKATE


 

 • 12- Financa 5 Buxhetor

Çertifikohuni Online për Financa 5 Buxhetor.

Kliko këtu për të zhvilluar test

 

 

FINANCA 5 BUXHETOR-MODEL ÇERTIFIKATE

 


 

 • 13- Parid Smart Solution

Çertifikohuni Online për Parid Smart Solution.

Kliko këtu për të zhvilluar test

 

Parid SMART SOLUTION – MODEL ÇERTIFIKATE


 

 • 14-Microsoft Excel

Çertifikohuni Online për MICROSOFT EXCEL.

Kliko këtu për të zhvilluar testin

MICROSOFT EXCEL – MODEL CERTIFIKATE

15- CASH FLOW

 

CASH FLOW – MODEL CERTIFIKATE

 

16- PLOTËSIMI I DEKLARATËS SË TATIM FITIMIT

PLOTESIMI I DEKLARATES SE TATIM FITIMIT

MODEL CERTIFIKATE

________________________________________________________________

17. POWER BI

Çertifikohuni Online për MICROSOFT EXCEL.

Kliko këtu për të zhvilluar testin

POWER BI – MODEL CERITIFIKATE