CERTIFIKIME KURSE

Certifikoni Njohurite Tuaja Online/Zyre per Software te Kontabilitetit te Aplikuar Financa 5, Elif-Kontabilitet, Alpha Web si  edhe Microsoft Excel dhe filloni rrugen e profesionisteve ne fushen e ekonomise. Ne ju suportojme dhe mbeshtesim ne rrugetimin tuaj .

Certifikime per:

  • 1-Microsoft Excel

Certifikohuni Online per MICROSOFT EXCEL. Kliko ketu

  • 2-Financa 5 Standart

Certifikohuni Online per Financa 5 Starndart. Kliko ketu

  • 3-Elif-Kontabilitet

Certifikohuni Online per ELIF-Kontabilitet. Kliko ketu

  • 4-Alpha Web.

Certifikohuni Online per Alpha Web. Kliko ketu

  • 5-Financa 5 Enterprise

Certifikohuni Online per Financa 5  Enterprise. Kliko ketu

  • 6-Praktike

Certifikohuni Online per Praktike (me Financa 5/ELIF/Alpha Web). Kliko ketu

  • 7-Fiskalizim

Certifikohuni Online per Fiskalizim. Kliko ketu

  • 8-Fiskalitete dhe Deklarime

Certifikohuni Online per Deklarime dhe Fiskalizim. Kliko ketu

  • 9-Full-Traning

 

Certifikohuni Online per Full-Training. Kliko ketu

Standartet e “Trajnimi Im” per Certifikimin:

1- Standart 1:

Integrimi i njohurive me situatat praktike duke i sherbyer rritjes se profesionalizimit te individit dhe performances se njesise ekonomike (biznesit/ institucionit).

2-Standart 2:

Aftesimin e individit per te perdorur software te kontabilitetit te aplikuar duke e permiresuar ne menyre te ndjeshme profesionalizmin e tij

3- Standart 3:

Etike profesionale, bashkepunim dhe integrimet ne perdorimin e softwareve .

4-Standart 4:

Siguri ne perdorimin e softwareve dhe organizimin e proceseve te punes

5-Standart 5:

Te ndihmohen individet per te mesuar, pavaresisht vendodhjes se tyre.

6-Standart 6:

Update ne kohe reale me njohurite,risite dhe tendencat e profesionit.

7-Standart 7:

Mbeshtetja dhe ndihmesa e individeve / njesive ekonomike duke siguruar menyra te reja te te mesuarit

8-Standarti 8:

Riorganizimi i njohurive te ndryshme te individeve, update i tyre dhe aplikimi ne biznese/institucione

9-Standarti 9:

Informim dhe suport i kursanteve tane ne kohe reale me te rejat e profesionit

10- Standarti 10:

Keshillim dhe konsulence e kursanteve dhe klienteve ne te gjitha format bashkekohore te cilat lejohen prej zhvillimeve teknollogjike