PROCEDURA E ÇERTIFIKIMIT

ÇERTIFIKIMI ONLINE


Prej 1 Janar 2024 Çertifikimi ka këtë proçedurë:

1-Përgatitja. Çertifikata është gati brenda 15-30 diteve, pasi keni përfunduar testimin.

2-Dërgimi.

  • – Çertifikata dergohet në format të printuar, atëherë ajo ju dërgohet me postë ne adresën tuaj.

 

3- Verifikimi. Nëse  aplikoni për punë në kompani ose institucione të ndryshme dhe ato kërkojne të verifikojnë Certifikimin tuaj, atëherë:

  • a-Firma elektronike. Nëpërmjet firmës elektronike mund të verifikoni certifikatën.
  • b-Perberja e trajnimit. Nëpërmjet kodit QR mund të lexoni  certifikimin fiskal të trajnimit.

Elementët e sigurisë:

  • 1-Numri serial
  • 2-Firma
  • 3-Vula e njomë
  • 4-Firma elektronike. Ajo gjenerohet nga sistemi dhe ofron siguri maksimale.
  • 5-Scan QR Kode. Është i lidhur me faturën e shitjes (e fiskalizuar) për të cilën individi ka paguar në trajnim. Siguron informacion në kohë reale për orët, pagesën dhe kohën e trajnimit. Çdo certifikatë mund të verifikohet në kohë reale, nëpërmjet Scan QR Code në telefon.