PROCEDURA E ÇERTIFIKIMIT

ÇERTIFIKIME ONLINE


Prej 1 Janar 2022 Çertifikimi ka këtë proçedurë:

1-Përgatitja. Çertifikata është gati brenda 48 orëve, pasi keni përfunduar testimin

2-Dërgimi. Çertifikata dergohet online në format elektronik. Ju mund ta printoni Çertifikatën në çdo lloj printeri. Ndërsa programi i kursit që shoqëron çertifikatën mund të shkarkohet prej jush tek  lista e kurseve në modulin përkatës. Nëse individët kërkojne Çertifikatën në format të printuar, atëherë ajo ju dërgohet me postë ne adresën tuaj. (shoqërohet me kosto shtesë)

3- Verifikimi. Nese  Ju aplikoni per pune ne kompani ose institucione te ndryshme dhe ato kerkojne te verifikojne Certifikimin tuaj, atehere:

  • a-Autorizimi Juaj. Ju do te na autorizoni online qe ti kthejme pergjigje kompanise ose institucionit perkates.
  • b-Kerkesa Institucionale. Kerkese nga kompania ose institucioni ne format elektronik (kurseinfo@gmail.com)
  • c-Pergjigja. Pergjigja ndaj kompanise ose institucionit do te jete nepermjet email, duke zbatuar ligjet, konventat nderkombetar si edhe autorizimin tuaj.