POWER BI

KURSE PËR POWER BI

 

EXCEL & POWER BI

Lexo më shumë për programin e kursit…

A-NIVEL FILLESTAR. (12 orë, 4 javë, 3 orë në javë)

Programi:

  • 1- Hyrje në Power BI.
  • 2-Sharing prej jush i Dashboard-it
  • 3-Refresh i data-ve
  • 4-Përdorimi i Power  BI Desktop
  • 5-Ndërtimi i nje modeli për Data
  • 6-Përmirësimi i raporteve në Power BI

 

B-NIVEL MESATAR. (12 orë, 4 javë, 3 orë në javë)

 

  • 1-Ndërtimi i tabelave në Excel
  • 2-Importi i tabelave në Power BI
  • 3-Përpunimet e rreshtave dhe kolonave ne Power BI
  • 4-Update e tabelave
  • 5-Ndërtimi i tabelave në Power BI
  • 6-Modifikimet në Power BI
  • 7-Ndërtimi i grafikeve në Power BI

 

C-NIVEL I AVANCUAR. (12 ore, 4 jave, 3 ore ne jave)

  • 1-Perdorimi i Microsoft Power BI ne kompanine tuaj
  • 2-Sorting ne Power BI
  • 3-Filter ne Power BI
  • 4-Krijimi i raporteve dhe visualizations
  • 5-Formulat dhe funksionet
  • 6-Query
  • 7-Ndertoni nje model te dhenash ne Power BI
  • 8-Inkorporimi i analizave te avancuara ne Power BI
  • 9-Integrimi i Power BI me aplikacione te tjera