POWER BI

Inteligjenca e biznesit (BI) përfshin strategjitë dhe teknologjitë e përdorura nga ndërmarrjet për analizën e të dhënave të informacionit të biznesit.

Foto e BI

 

KURSET FILLOJNE

1 Janar 2021

 

Business inteligence
Business inteligence

Inteligjenca e biznesit mund të përdoret nga ndërmarrjet për të mbështetur një gamë të gjerë të vendimeve të biznesit duke filluar nga operacionalja deri tek ajo strategjike. Vendimet themelore të funksionimit përfshijnë pozicionimin ose çmimin e produktit. Vendimet strategjike të biznesit përfshijnë përparësitë, qëllimet dhe udhëzimet në nivelin më të gjerë.

Në të gjitha rastet, BI është më efektive kur kombinon të dhënat e marra nga tregu në të cilin operon një kompani (të dhëna të jashtme) me të dhëna nga burime të ndërmarrjeve të brendshme për biznesin siç janë të dhënat financiare dhe operacionet (të dhënat e brendshme).

Kur kombinohen, të dhënat e jashtme dhe të brendshme mund të japin një pasqyrë të plotë, e cila, në të vërtetë, krijon një “inteligjencë” që nuk mund të rrjedh nga çdo grup i vetëm i të dhënave.