MICROSOFT EXCEL-NIVEL MESATAR

Ne Kursin ne Webinar per Nivelin Mesatar ju do te njiheni me disa ceshtje shume te kerkuara te cilat ne kerkojme tju japim zgjidhje per ju, te tilla si  Vlookup, Pivot Table, Printimi i te Dhenave dhe Siguria e tyre. Ato do te demostrohen nepermjet shembujve konkrete te cilet do te duhet ti ndiqni me shume kujdes duke u ushtruar menyre te pavarur.

NIVELI MESTAR PER EXCEL

Webinar 1: Microsoft Excel Nivel Mesatar, Skedul Amortizimi Excel

Ne kete Webinar do te shikoni skedulin e amortizimit ne Microsoft Excel

Webinar 2: Kontroll dhe Gjendje Inventari me Vlookup

Ne kete webinar do te shikoni per kontrollin dhe gjendjen e inventarit. Do te perdorim Vlookup per te realizuar kete qellim.

Webinar 3: Pivot Table

Ne kete webinar do te perdoret i plote Pivot Table.

Webinar4: Permbledhje Printimi

Ne kete webinar do te shikoni nje permbledhje. Ajo do te forcoje njohurite tuaja dhe do tju ndihmoj shume edhe per procesin e printimit.

Webinar 5: Siguria dhe Share 

  • a-Protecting Workbooks
  • b-Workbook protections
  • c-Lejimi i userave per te bere editime

 

Webinar 6. GoogleSheets

  • a-Lejimi per te punuar ne foldera dhe file te ndryshem
  • b-Sharing nepermjet Cloud
  • c-Cfare eshte Googlesheet
  • d-Krahasimi me Spreadsheets