FINANCA5 ENTERPRISE

Kurse online & zyrë për softwarë të instalueshëm për menaxhim financiar dhe kontabilitetin për bizneset e mëdha.

Programi i kursit për programin Financa 5 Enterprise.

 Kliko këtu

SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

 

 

1-Nivelet e kurseve : a) Fillestar (A1+A2) ; b) Mesatar (B1+B2)  ; c) Avancuar (C1+C2).

 

2-Fillestarët: Për fillestaret rekomandohen të ndiqet programi në nivelin fillestar dhe mesatar.

 

3-Format e kursit: Kurse të dedikuarKlasa të vogla, Klasa të mëdha, Webinar.

 

4-Koha e kursit: Shiko këtu.

 

5-Ndërmarrje:  Ndërmarrje në dispozicion për tu ushtruar.

 

6-Procesi i trajnimit: Në proçesin e trajnimit me kursantët do të trajtohen:

  • a-situata praktike të cilat ndodhin çdo ditë në biznes
  • b-trajtime kontabile të situatave praktike
  • c-trajtime fiskale të rasteve konkrekte
  • d-analize e proçeseve të punës

7-Testimi Final: Testim në përfundim të trajnimit.

 

8-Çertifikimi: Në përfundim të trajnimit kursantët çertifikohen për trajnimin e zhvilluar.

 

 

 

4
3
FATURE SHITJE F5E
Raporte shitje
Financa 5
Financa 5
Financa 5
ALPHA WEB
Financa Enterprise
Financa Enterprise
Fiskalizimi
ALPHA WEB BUXHETOR
ALPHA WEB BUXHETOR
ALPHA WEB BUXHETOR
ALPHA WEB BUXHETOR
Fature Shitje
ACCOUNTING INFORMATICON
previous arrow
next arrow
4
3
FATURE SHITJE F5E
Raporte shitje
Financa 5
Financa 5
Financa 5
ALPHA WEB
Financa Enterprise
Financa Enterprise
Fiskalizimi
ALPHA WEB BUXHETOR
ALPHA WEB BUXHETOR
ALPHA WEB BUXHETOR
ALPHA WEB BUXHETOR
Fature Shitje
ACCOUNTING INFORMATICON
previous arrow
next arrow