RESTART

PROGRAM EDUKIMI ONLINE PER SIPERMARRESIT E BIZNESIT TE VOGEL

1 vit

 

 

_____________________________

 

 

Ne perfundim te trajnimit do te kete testim final dhe certifikim te trajnimit.