TRAJNIMI IM
 

KURSE ONLINE DHE ZYRE

 

 SOFTWARE FINANCIAR & KONTABEL

PER

MANAXHIM FINANCIAR DHE MBAJTJE KONTABILITETI

 

Si Zhvillohen Kurset Online?

 

 

Financat dhe kontabiliteti i firmave ne ditet e sotme jane shume here me te lehta per tu rregjistruar, perpunuar dhe gjeneruar raporte ne kohe reale. Softwaret financiar dhe kontabel jane nje ndihme shume e madhe ndaj bizneseve dhe njesive ekonomike. Nepermjet softwareve financiar cdo njesi do te mund te rregjistroje veprimet dhe te gjeneroje raporte ne kohe reale. Individet e kane shume te lehte te perdorin software financiar pavaresisht se mund te jene fillestar, por kane deshire dhe perkushtim per te  perdorur software financiar dhe kontabel

Kurset per individet mund te zhvillohen online (prej shtepise ose zyres) ose ne zyre. Kurset online jane nje risi dhe ju japin mundesi te organizoni jeten tuaj te perditshme, oraret e kurseve  dhe te perfitoni  cilesi te larte nga trajnimet.

Sot edhe shume universitete nderkombetar  ofrojne mastera online per studentet e tyre.

Cilesia dhe tarifat e ketyre shkollimeve ne formen online po ju japin avantazhe konkuruese, pasi ato ju sherbejne studenteve ne vende te ndryshme duke ju siguruar shkollimin perkates.

SHEMBULL 1                      SHEMBULL 2                     SHEMBULL 3

 

Nepermjet programeve remote lidhim kompjuterin tuaj me kompjuterat tane te zyres dhe ju i perdorni ata njelloje sikur jeni duke punuar ne kompjuterin tuaj.

Ne kete menyre ju do te mund te perdorni programet financiare ne zyren tone duke zhvilluar seancat perkatese te kursit. Komunikimi me ze ne procesin e trajnimit realizohet nepermjet skype.

TRAJNIME  TE DEDIKUAR ( 1 individe)  –  KLASA TE VOGLA  (2-4 individe) – KLASA TE MEDHA (5-10 individe)

  • Klasat e Dedikuara sigurojne nje perkushtim te dedikuar dhe cilesi ne procesin e trajnimit, ndaj rekomandohen fuqishem prej nesh per kurset online dhe ne zyre.
  • Klasat e Vogla jane per grupet qe vete krijohen ose krijohen prej nesh. Rekomandohet  vetem per individet qe kane njohuri paraprake te peraferta.
  • Klasat e Medha, rekomandohen vetem per stafet e bizneseve.

 

KURSE ONLINE DHE ZYRE PER SOFTWARE FINANCIAR & KONTABEL

SYLLABUS   – CERTIFIKIME – TESTE   

SYLLABUS.  Kurset per software financiare: Alpha Web Business,Alpha Web Buxhetor,Financa,Alpha Business  dhe programet Microsoft Office jane te organizuar sipas programeve. Shiko…

CERTIFIKIME. Ne perfundim te kursit realizohet edhe certifikimi perkates per kursantet. Shiko…

TESTE.  Njohurite per software te kontabilitetit te informatizuar   i vleresojme nepermjet   nepermjet ushtrimeve komplekse dhe testeve ne perfundim te trajnimit. Modele testesh shiko…

SOFTWARE PER FINANCAT &, KONTABILITETIN E BIZNESEVE TE VOGLA, TE MESME DHE TE MEDHA.