KURSE PËR PLANE BIZNESI DHE SELFCARE

... Tregëti; Zyra Kontabël; Shitje me pakicë & shumicë; Prodhim; Shërbime Farmaceutike; Hoteleri - Turizem; Pjese Kembimi; Burime Njerezore; Institucione Shtetërore; Agjensi udhëtimesh ...

Financier per Turizmin