TRAJNIMI IM
 

MANAXHIM FINANCIAR DHE MBAJTJE KONTABILITETI

Efikas- Fleksibël -I Sigurt.

Software i ndërtuar për t’i ardhur në ndihmë biznesit

Si Zhvillohen Kurset e Dedikuar Online?

 

 

Financat dhe kontabiliteti i firmave ne ditet e sotme jane shume here me te lehta per tu rregjistruar, perpunuar dhe gjeneruar raporte ne kohe reale. Softwaret financiar dhe kontabel jane nje ndihme shume e madhe ndaj bizneseve dhe njesive ekonomike. Nepermjet softwareve financiar cdo njesi do te mund te rregjistroje veprimet dhe te gjeneroje raporte ne kohe reale. Individet e kane shume te lehte te perdorin software financiar pavaresisht se mund te jene fillestar, por kane deshire dhe perkushtim per te  perdorur software financiar dhe kontabel

Kurset per individet mund te zhvillohen online (prej shtepise ose zyres) ose ne zyre. Kurset online jane nje risi dhe ju japin mundesi te organizoni jeten tuaj te perditshme, oraret e kurseve  dhe te perfitoni  cilesi te larte nga trajnimet.

Sot  shume universitete nderkombetar  ofrojne mastera online per studentet e tyre.

Cilesia dhe tarifat e ketyre shkollimeve ne formen online po ju japin atyre avantazhe konkuruese, pasi ato ju sherbejne studenteve ne vende te ndryshme duke ju siguruar shkollimin perkates.

SHEMBULL 1                      SHEMBULL 2                     SHEMBULL 3

 

Nëpërmjet programeve remote lidhim kompjuterin tuaj me kompjuterat tanë të zyrës dhe ju i përdorni ata njëllojë sikur jeni duke punuar në kompjuterin tuaj.

Në këtë mënyrë ju do të mund të përdorni programet financiare në zyrën tonë duke zhvilluar seancat përkatëse të kursit. Komunikimi me zë në procesin e trajnimit realizohet nëpërmjet Skype.

TRAJNIME  TE DEDIKUAR ( 1 individe)  –  KLASA TE VOGLA  (2-4 individe) – KLASA TE MEDHA (5-10 individe) – NETWORK

  • Kurse të Dedikuar sigurojnë  cilësi maksimale në procesin e trajnimit, ndaj rekomandohen fuqishëm prej nesh për kurset online dhe në zyrë.
  • Kurse në Klasat e Vogla janë individët të cilët krijojnë grupe. Rekomandohet  vetëm për individët që kanë njohuri paraprake të përafërta.
  • Kurse në Klasat e Mëdha, rekomandohen vetëm për stafet e bizneseve.
  • Network, individet vetemesojne nepermjet materialeve te cilat pergatit instruktori.

 

SYLLABUS   – CERTIFIKIME – TESTE   

SYLLABUS.  Kurset per software financiare: Alpha Web Business,Alpha Web Buxhetor,Financa,Alpha Business  dhe programet Microsoft Office jane te organizuar sipas programeve. Shiko…

CERTIFIKIME. Ne perfundim te kursit realizohet edhe certifikimi perkates per kursantet. Shiko…

TESTE.  Njohurite per software te kontabilitetit te informatizuar   i vleresojme nepermjet   nepermjet ushtrimeve komplekse dhe testeve ne perfundim te trajnimit. Modele testesh shiko…

SOFTWARE PER FINANCAT &, KONTABILITETIN E BIZNESEVE TE VOGLA, TE MESME DHE TE MEDHA.