Parid Smart Solution

Parid Smart Solution është një zgjedhje inovative dhe e përshtatshme për bizneset që duan një sistem tërësisht funksional dhe të kujdesshëm. Ky program ofron një kombinim të modulave të kontabilitetit, menaxhimit, dhe fiskalizimit. Këtu janë disa nga cilësitë e Parid Smart Solution:

  1. Programi i Licensuar: Është i licensuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.
  2. Integrim i Plotë: Ofron funksione shtesë të dobishme për menaxhimin e biznesit, magazinën, inventarin, regjistrimin e faturave dhe raportet e performancës.
  3. Program Fleksibel: Mund të përdoret në PC, celular apo tablet.
  4. Programet Kryesore:
    • Programi Manaxherial: Lejon punën në kohë reale dhe mund ta fiskalizosh kudo ndodhesh nga pajisjet tuaja. Mund të shikoni raportet e muajve ose ditëve të mëparshme.
    • Programi i Fiskalizimit: Përmban modulet e nevojshme për procesin e fiskalizimit, duke garantuar transparencë.
    • Programi i Kontabilitetit & Enterprise: Ndihmon bizneset të analizojnë llogaritë e arkëtueshme, llogaritë e pagueshme, etj.

Parid Smart Solution është i përshtatshëm për çdo biznes, dhe ofron rritje të produktivitetit, informacion të nevojshëm, dhe mbështetje profesionale.

Parid Smart Solution vjen me një program kontabiliteti, menaxherial dhe fiskal në shërbim të bizneseve shqiptare e jo vetëm. Ky shërbim inovativ, lind nga kërkesat e shumta të klientëve tanë ndër vite. Puna serioze dhe dedikimi maksimal që kemi paraqitur te klientët tanë të kënaqur, ka bërë të rritemi në mënyrë progresive duke zgjeruar reputacionin tonë si një studio prestigjioze. Ofrojmë një program të kompletuar
Ne jemi partneri juaj i besueshëm që ofron zgjidhjet më të mira profesionale duke synuar efiçencën dhe efektivitetin në marrjen e vendimeve të duhura financiare.

 

Program fiskalizimi dhe kontabiliteti PSS
Rregjistrimi i nje Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Dalje e nje Fature Shitje ne PSS
Efekti kontabel_Dalje e nje Fature Shitje ne PSS
Raportet e klienteve
Librat e blerjes dhe shitjes
Plani kontabel ne PSS
Postimi i dokumentave ne PSS
Bilanci ne PSS
Bilanci me llogari ne PSS
F-H ne PSS
Gjendja e llogarive ne PSS
Llogarite sintetike ne PSS
previous arrow
next arrow
Program fiskalizimi dhe kontabiliteti PSS
Rregjistrimi i nje Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Dalje e nje Fature Shitje ne PSS
Efekti kontabel_Dalje e nje Fature Shitje ne PSS
Raportet e klienteve
Librat e blerjes dhe shitjes
Plani kontabel ne PSS
Postimi i dokumentave ne PSS
Bilanci ne PSS
Bilanci me llogari ne PSS
F-H ne PSS
Gjendja e llogarive ne PSS
Llogarite sintetike ne PSS
previous arrow
next arrow

Parid Smart Solution ofron një version demo që ju mund ta provoni para se të blini një paketë. Kjo ju lejon të eksploroni funksionet dhe të bëni një vlerësim të sistemit për nevojat e biznesit tuaj.