START

PAKETA START

(145 ore; 14 muaj 

 

Pershkrimi.

Kursi organizohet ne klasa online me 2-3 persona. Oraret jane te percaktuara 2 here ne jave, 1 ore seanca ose 1 here ne jave me 2 ore per seance.  Ne pjesen 2 te trajnimit seancat mund te zgjaten ne 1.5 ore ne varesi te ceshtjes qe mund te jete duke u trajtuar. Oraret e kurseve nuk anullohen. Per cdo jave oraret duhet te konfirmohen qe diten e diel, perpara fillimit te javes perkatese. Pagesat realizohen me keste. Ne seanca te caktuara trajnimi mund te rregjistrohet paraprakisht me video dhe tju dergohet kursanteve. Ata i shikojne, praktikohen dhe pergatisin detyrat per heren tjeter.

 

Pjesa1. (50 ore, 5 muaj)

  • Hyrje ne ekonomi (10 ore)
  • Plan marketing (10 ore)
  • Plan biznesi (10 ore)
  • DIVA (2 ore)
  • Marketing Dixhital (10 ore)
  • Menaxhimi i Burimeve Njerezore (8 ore)

Pjesa 2. Microsoft Excel ( 20 ore, 2 muaj)

Kursi zhvillohet per nivelet fillestar, mesatar dhe te avancuar. Nese individet zoterojne njohuri ato riorganizohen dhe vazhdon trajnimi per njohurite shtese.

 

Pjesa 3. (60 ore/5 muaj)

Software per kontabilitetin e aplikuar (Financa 5/Elif/ Alpha Web Business)

 

Pjesa 4. (15 ore/ 2 muaj)

DEKLARIME NE SHTET (SELFCARE&E-TAX)