KONTAKTE

I-SEKRETARI ONLINE

Ju mund te komunikoni ne kohe reale duke perdorur:

Shkruani sic tregohet me siper dhe mesazhi juaj do te lexohet ne kohe reale. Shume shpejt do te kontaktoheni prej nesh.

 

 

 

 

II-ORARET 

a-Trajnimet zhvillohen online ne cdo shtet ku banoni

b- Oraret e kurseve

  • b1- Shqiperi : 9.00-21.00 me oren e Shqiperise
  • b2- Europe: 9-21.00 me oren e Shqiperise (jashte ketij orari duhet negociuar per oraret)
  • b3- USA : 16.00-24.00 me oren e Shqiperise (jashte ketij orari duhet negociuar per oraret)

c-Kurset mund ti zhvilloni : Online te Dedikuar, Online ne Klasa te Vogla, Online ne Klasa te Medha, Webinar

III-ADRESA

    • Trajnimi Im,  Lagjia ” Pavaresia”, Rruga: Nermin Vlora Falaski,Kati 2 (mbi Neranxi),Vlore