KONTAKTE

Për tu rregjistruar për kurse mund të përdorni njërën prej alternativave. A.  Sekretari Online.  Kliko këtu. B.Whatsapp. Kliko këtu.

I- LLOJET E KURSEVE.

I-KURSE TË DEDIKUAR. Në trajnimet online do të jeni online(vetem ju) në kohe reale me pedagogun që do t’ju udhëheq në proçesin e të mësuarit. Kursi fillon menjëherë (0 – 24 orë), pasi është realizuar pagesa.

 • 1-Alpha Web Business.
 • 2-Financa 5 Standard.
 • 3-Financa 5 Enterprise.
 • 4-Elif Enterprise.
 • 5-Parid Smart Solution.
 • 6-Bilanc.
 • 7-Alpha Web Buxhetor.

 

II-KLASA TË VOGLA. Klasa online mund të përmbaj 2-3 anëtarë. Klikoni në klasën përkatëse për shumë informacion për datat e këtyre kurseve. Kursi fillon në datën e përcaktuar në klasë. Oraret diskutohen me grupin duke respektuar orët javore të trajnimit.

 

III-KLASA TË MËDHA. Klasa online mund të përmbajnë 4-10 anëtar. Klikoni në klasën përkatëse për më shumë informacion për datat e këtyre kurseve. Kursi fillon në datën dhe orarin e përcaktuar në klasë.

 

IV- KURSE NE WEBINAR. Do të merrni username dhe pasword prej nesh dhe mund të filloni mësimin. Në kurset në webinar nëpërmjet videove ju vetëmësoni. Në këtë mënyrë përfiton nga çmime shumë të ulta. Kursi fillon menjëherë (0-24 orë), pasi është realizuar pagesa.

  • 1-Alpha Web Business.
  • 2-Financa 5 Standard.
  • 3-Financa 5 Enterprise.
  • 4-Elif Enterprise.
  • 5-Parid Smart Solution.
  • 6-Bilanc.
  • 7-Alpha Web Buxhetor.
  • 8-Microsoft Excel.

II-SEKRETARI ONLINE.

Ju mund të komunikoni në njërën prej mënyrave.

Shkruani siç tregohet më sipër dhe mesazhi juaj do të lexohet në kohë reale. Shumë shpejt do të kontaktoheni prej stafit.

III-ORARET. 

a-Trajnimet zhvillohen online. Mundesi trajnimi nga cdo qytet ose shtet ku banoni.

b- Oraret e kurseve : 9.00-21.00.

IV-ADRESA.

  • Trajnimi Im,  Lagjia ” Pavarësia”,(prane Shkolles Industriale),Vlorë.