KONTAKTE

I-SEKRETARI ONLINE

Ju mund te komunikoni ne kohe reale duke perdorur:

Shkruani sic tregohet me siper dhe mesazhi juaj do te lexohet ne kohe reale. Shume shpejt do te kontaktoheni prej nesh.

 

 

 

II-ORARET 

a-Trajnimet zhvillohen online. Mundesi trajnimi nga cdo qytet ose shtet ku banoni

b- Oraret e kurseve

 • b1- Shqiperi : 9.00-21.00 me oren e Shqiperise
 • b2- Europe: 9-21.00 me oren e Shqiperise (jashte ketij orari duhet negociuar per oraret)
 • b3- USA : 16.00-24.00 me oren e Shqiperise (jashte ketij orari duhet negociuar per oraret)

c-Kurset mund ti zhvilloni :

  • 1-Online te Dedikuar,
  • 2-Online ne Klasa te Vogla,
  • 3-Online ne Klasa te Medha
  • 4- Webinar

III-ADRESA

  • Trajnimi Im,  Lagjia ” Pavaresia”, Rruga: “Sefer Dauti”,Vlore