KONTAKTE

Për tu rregjistruar për kurse mund të përdorni njërën prej alternativave.


 

I-SEKRETARI ONLINE.

Ju mund të komunikoni në njërën prej mënyrave.

Shkruani siç tregohet më sipër dhe mesazhi juaj do të lexohet në kohë reale. Shumë shpejt do të kontaktoheni prej stafit.


 

II-ORARET. 

a-Trajnimet zhvillohen online. Mundesi trajnimi nga cdo qytet ose shtet ku banoni.

b- Oraret e kurseve : 9.00-21.00.


 

III-ADRESA.

    • Trajnimi Im,  Lagjia ” Pavarësia”,(prane Shkolles Industriale),Vlorë.