KONTAKTE

 


 

I-SEKRETARI ONLINE.

Ju mund të komunikoni në njërën prej mënyrave.

Shkruani siç tregohet më sipër dhe mesazhi juaj do të lexohet në kohë reale. Shumë shpejt do të kontaktoheni prej stafit.


 

II-ORARET. 

a-Trajnimet zhvillohen online.

b- Oraret e kurseve : 9.00-21.00 ; Hene-Shtune.


 

III-ADRESA.

    • ‘Trajnimi Im’,  Lagjia ” Pavarësia”,Vlorë.

 

IV- PASAPORTA E LEHTESUESIT

V- ANETAR NE AECA ( ALBANIAN E-COMMERCE ASSOCIATION)

 

 


© Copyright 2023 ,Trajnimi Im, Trajnimiim.com

Ligji për të drejtën e autorit. Neni 17. Mbrojtja automatike, pa asnjë formalitet, e së drejtës së autorit.

Autorët gëzojnë të drejtën e autorit mbi veprat e tyre, sipas parashikimeve të këtij ligji,për faktin e vetëm të realizimit të krijimit. Për ekzistencën dhe zbatimin e së drejtës së autorit nuk kërkohet asnjë regjistrim i veprës ose formalitete të tjera.