FISKALITETE DHE DEKLARIME

Rekomandohet qe individet te cilet do te trajnohen te kene nje formim fillestar ne Microsoft Excel dhe te pakten ne nje Software te Kontabilitetit te Aplikuar. Njohuri per Financa 5, Elif Kontabilitet ose Alpha Web rekomandohen te merren ne nivel fillestar dhe mesatar. Pas kesaj te avancohet me trajnimin per qellime Financiare dhe Tatimore. Ne kete menyre do te kompletoheshin njohurite tuaja dhe do te ishin me profesionist ne tregun e punes.

 

Rreth kursit:

1- Leksionet jane online ne kohe reale

2- Materiale shoqeruese ne video,ppt,pdf te cilat mund te aksesohen online

3- Rekomandohet qe te keni njohuri fillestare ne Microsoft Excel

4-Rekomandohet qe me pare te jeni trajnuar per nje Software te Kontabilitetit te Aplikuar