ELIF – KURSE

Kurset për programin Elif Enterprise mbështeten në situata praktike. Fokusimi është në njohuritë kontabiliteti dhe fiskale.Praktikim përgjatë kursit.

Kursantët e fillojnë punën në programin Elif  me organizimin e bilancit fillestar. Nëpërmjet rregjistrimeve të veprimeve normale ditore dhe atyre rregulluese arrijmë të gjenerojnë raporte. Raportet mund të përdoren për qëllime fiskale ose menaxheriale. Njohuritë për fiskalizimin e biznesit janë një risi e re e kurseve.

Hyni në Elif

Paketa e kurseve:

 

2RM Lab

Programe Financiar dhe Menaxherial

Certifikuar për fiskalizimin

2RM Lab është një kompani e fokusuar për krijimin e software-ve që i vijnë në ndihmë biznesit. Kompania siguron zgjidhje për çdo veprimtari të përditshme. Që nga plotësimi elektronik i faturave tatimore, kontrollin e gjendjes të magazinës, raporte shitje-blerjesh, deri te shitjet në terren shumicë dhe pakicë. Të gjitha këto shërbime i ofrojmë në një program të vetëm.
Që prej fillimit të aktivitetit produktet  kanë qënë të integruar me shumë opsione, që të jenë sa më të thjeshta dhe praktikë.
Shpejtësi dhe korrektësia, janë themelet e çdo biznesi të sukseshëm, këtë duam t’a transmetojmë në biznesin tuaj.

Elif Certifikimi nga AKSHI
FATURE SHITJE - ME FISKALIZIM
OFERTE SHITJE ME ELIF
KONTABILITET
Bilanci Kontabel Elif
Elif Certifikimi nga AKSHI
DITARI KONTABEL
Raporte per shitjet e artikujve ne forme analitike
Raporte per shitjet e artikujve ne forme analitike
CERTIFIKIMI
previous arrow
next arrow
Elif Certifikimi nga AKSHI
FATURE SHITJE - ME FISKALIZIM
OFERTE SHITJE ME ELIF
KONTABILITET
Bilanci Kontabel Elif
Elif Certifikimi nga AKSHI
DITARI KONTABEL
Raporte per shitjet e artikujve ne forme analitike
Raporte per shitjet e artikujve ne forme analitike
CERTIFIKIMI
previous arrow
next arrow