ALPHA WEB-KURSE

Alpha Web është një program i përshtatshëm për bizneset tregtare, prodhuese, ndërtim, shërbim, zyrat e kontabilitetit, bankat, ojf-të, etj. Ai mund të përdoret nga të gjithë: administratoret, ekspertët kontabel, kontabilistët e miratuar, ekonomistët e firmave dhe ata që studiojnë ose kanë përfunduar studimet. Kontabiliteti i biznesit duke përdorur Alpha Web është i mundur nëpërmjet mësimit të softuerit online ose në zyrë. Njohuritë për programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shumë mirë në trajnimet për Alpha Web. Shpenzoni disa jave duke u trajnuar për programin financiar dhe kontabel Alpha Web dhe do të filloni të bëni pjesë në profesionistët e suksesshëm.

Kurset ofrohen online dhe në zyrë dhe mbështeten në situata praktike biznesi. Praktimi në program, njohuritë e kontabilitetit dhe fiskale mundësohen në trajnimin praktik për alpha web.

Kursantët e fillojnë punën me organizimin e bilancit fillestar. Nëpërmjet veprimeve ditore dhe atyre rregulluese arrijnë të gjenerojnë raportet më të rëndësishme.

Kurset online dhe në zyrë për Alpha Web janë të organizuara në tri nivele: bazë, mesatar dhe avancuar. Ju mund të zgjidhni nivelin që ju përshtatet më shumë, në varësi të njohurive dhe interesave tuaja.

Hyni në Alpha Web

 

Raportet mund të përdoren për qëllime fiskale ose menaxheriale në biznese. Njohuritë për fiskalizimin e biznesit janë një risi e re e kurseve.

Instituti i Modelimeve në Biznes.

Sa kushtojnë programet Alpha Web?

Shiko ketu…

Programi Alpha Web ofrohet për të gjithë bizneset tregtare, të cilat kërkojnë një program për shitjet, shërbimet, prodhimin dhe informacionin financiar. Në këtë mënyrë ju kryeni të gjithë veprimet nga një program i vetëm dhe keni kontroll të plotë mbi biznesin tuaj.

 

ALPHA WEB
ALPHA WEB
ALPHA WEB
ALPHA WEB BUXHETOR
ALPHA WEB LISTEPAGESA
ALPHA PRODHIM
previous arrow
next arrow
ALPHA WEB
ALPHA WEB
ALPHA WEB
ALPHA WEB BUXHETOR
ALPHA WEB LISTEPAGESA
ALPHA PRODHIM
previous arrow
next arrow