PARID SMART SOLUTION

Programi i Kursit

Parid Smart Solutions

 

Software per Kontabilitetin

Ndihmon bizneset e shumta të shohin dhe të analizojnë llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme, të kenë një kuptim të qartë të përfitimit të tyre dhe të jenë të përgatitur për deklarimet tatimore.


Programi per kontabilitetit :

 • 1-Arkës dhe Bankës
 • 2-Shitjeve dhe Blerjeve
 • 3-Klientëve dhe Furnitorëve
 • 4-Magazinës dhe Artikujve
 • 5-Debitorëve dhe Detyrimeve
 • 6-Ofertave dhe Urdhërpagesave
 • 7-Punonjësve dhe Listëpagesave
 • 8-Prodhimit

Programi Fiskal

Përmban modulet e nevojshme për proçesin e fiskalizimit duke përfshirë edhe versionin inovativ të fiskalizimit për exchange.
Programi fiskal :

 • 1-Shitjet dhe Blerjet
 • 2-Inventari i magazinave
 • 3-Inventari i artikujve dhe arkës
 • 4-Shitja e produkteve sipas datave
 • 5-Raporte për punën e operatorve

Programi Menaxherial

Merret me organizimin dhe menaxhimin e të dhënave financiare për të ndihmuar mbarëvajtjen e bizneseve
Programi menaxherial :

 • 1-Menaxhim financiar
 • 2-Mbajtja e kontabilitetit nga një staf i kualifikuar
 • 3-Ndarja në bazë të aktivitetit të kompanisë
 • 4-Plotësimi i nevojave menaxheriale të biznesit

Modulet kryesore

Këto shërbime Parid Smart Solution i ndanë në module kryesore sipas llojit:

 • 1-Bar-Restorant
 • 2-Supermarket
 • 3-Farmaci
 • 4-Exchange
 • 5-Palestër
 • 6-Parkim
 • 7-Autoshkollë
 • 8-Hoteleri-Turizëm