STANDARTE

 

 

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit

SKK 1, SKK2, SKK3, SKK4, SKK5, SKK12, SKK15.

 

KURSE ONLINE  

Dr. Rudina Lipi

(për fillestarët)

 

Kursi:  Klase Dixhitale

Rekomandim: Individët duhet të kenë mësuar paraprakisht një software për kontabilitetin e informatizuar.