STANDARTE

 

 

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit

SKK 1, SKK2, SKK3, SKK4, SKK5, SKK12, SKK15.

 

KURSE ONLINE  

Dr. Rudina Lipi

(për fillestarët)

 

Kursi:  Klasa të Mëdha (5-10 individ), Online

Cmimi: 2500 lek/ora / Totali: 45000 lek

Oferta: 22500 lek (50% zbritje)

Ore:      18 orë / 6 javë

Orari:   18.00-20.30, Mërkurë

Rekomandim: Individët duhet të kenë mësuar paraprakisht një software për kontabilitetin e informatizuar.

Pagesa:

  • Së pari. Ju duhet të merrni përgjigje që jeni zgjedhur për këtë trajnim.
  • Së dyti. Vetëm pasi të merrni përgjigje pozitive mund të paguani tek OTP Bank, Rudina Lipi (Trajnimi Im) . Shiko tek parapagim…
  • Së treti. Pagesa mund të bëhet në fillim / 2 këste, por për këtë duhet të merrni miratim pasi të keni marrë përgjigje pozitive.
  • Së katërti. Për çdo pagese në bank lëshohet fature e fiskalizuar.
  • Së pesti. Nuk duhet të realizoni asnjë pagesë, pa marrë paraprakisht konfirmimin prej nesh.

Kurset fillojne në datë  11 /10/2023     

RREGJISTRIMI JUAJ