BURIME NJEREZORE

        PLANIFIKIMI I BURIMEVE NJEREZORE DHE PERFORMANCES SE BIZNESIT 

 (15 ore, 4 jave)

 

Planifikimi i burimeve njerezo dhe i performances se tyre. Rekomandohet per bizneset e medha te cilat per te arritur objektivat e tyre kerkojne te planfikojne stafet e deshiruara sipas kualifikimeve perkatese.

 

 • 1-BILANCI FILLESTAR
 • 2-STUDIMI I CORRELACIONIT
 • 3-NDERTIMI I REGRESIONIT
 • 4-PARASHIKIMI I STAFIT
 • 5-FITIM – HUMBJA PROFORMA
 • 6-LISTEPAGESA
 • 7-ANALIZA E PIKES KRITIKE
 • 8-ANALIZA E OFERTE-KERKESES
 • 9- ANALIZA PARETO
 • 10-IMPAKTI I AUTOMATIZIMIT
 • 11-BILANCI PROFOMRA DHE LIDHJA ME DEKLARATEN DIVA (Deklarata e te Ardhurave Individuale)
 • 12- NDERTIMI I RRUGES ME TE SHKURTER

Shenim: a-Moduli rekomandohet per bizneset e medha b-Kursi organizohet ne Microsoft Excel