PAGESA

 

MËNYRAT E PAGESËS

________________________

Banke / Paysera


 

1-PARAPAGIM  NE BANK:  

  • a-SHUMA:  Ju mund te shkoni direkt ne banke (ose me e banking) dhe te beni PARAPAGIM.
  • b-PËRSHKRIMI: ”PARAPAGIM për kursin  e zgjedhur, Emër Mbiemër Juaji”  tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’OTP Bank me IBAN:  AL89 9022 6258 0251 2302 0147 0510  
  • c-RAKORDIMI FINAL: Në momentin që ju do të realizoni parapagimin, duhet të dërgoni një foto të pagesës në WhatsApp të shoqërurar me: ‘Emër Mbiemër, Parapagim’. Në të gjitha rastet, pasi të kontrollohet Banka do t’ju dërgohet faturë e fiskalizuar.

 

2-PAGESË SIPAS FATURËS.

Kjo menyre perdoret ne rastin kur keni marre paraprakisht fature prej nesh. Pagesa mund te behet duke shkuar ne banke ose me e-banking.

  • a-SHUMA: Në fillim rakordohet për shumën që do të paguani ,orët dhe programin.
  • b-PËRSHKRIMI:  ‘Pagesë për ‘nr fature’ të fiskalizuar ‘ e cila ju është dërguar tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’OTP Bank me IBAN:  AL89 9022 6258 0251 2302 0147 0510  
  • c-RAKORDIMI FINAL: Në momentin që ju do të realizoni pagimin, duhet të dërgoni një foto të pagesës në WhatsApp.


 

3. DERGIM PAGESE ME  PAYSERA

a- Paysera. Nëse nuk keni Paysera, atëherë rekomandohet të celni një account në Paysera. Transfertat nga një account Paysera në një tjeter Paysera nuk kanë komision.

b- Pagesat me Paysera. Realizohen vetëm prej individëve të cilët e kanë rezidencën në Shqipëri. Pagesat behen Paysera juaj drejt Payseres  `Trajnimi Im` me IBAN: LT283500010016852697 . Kliko ketu per te realizuar blerje online dhe paguar nepermjet Paysera.

c- Parate në Paysera. Paysera mund të mbushet me para, duke shkuar në një agjensi valutore (qe ka simbolin paysera) në qytetin tuaj dhe duke rimbushur Paysera. Ose pagesa mund te behet nga banka juaj ne Ibanin tuaj ne Paysera. (kalimi mund te kerkoje 2 dite)