SOFTWARE KONTABILITETI

Trajnime për fillestarët dhe profesionistët për programet e kontabilitetit të aplikuar. Trajnimet mund të zhvillohen në format: kurse të dedikuar, klasa të vogla, klasa të mëdha, kurse në webinar. Kurset mund të ndiqen prej studentëve, ekonomistëve të rinj, jo ekonomistëve, ekonomistëve me pervoj, administratorët e bizneseve, Ekspertët Fiskal dhe kontabilistëve. Njohuritë e kursantëve pasurohen me trajnimet për Microsoft Excel, duke ju mundësuar profesionalizëm në punët tuaja.

 

Kurse Praktike për Software të Kontabilitetit të Aplikuar

PAKETA E KURSEVE

 

Kurset online / zyrë ofrohen në formën:

  • Kurse dedikuar .                     1 individ- 1 pedagog

Kursanti shikon dhe përdor ekranin  e kompjuterit të pedagogut dhe komunikon me zë përgjatë trajnimit.

  • Kurse në klasa të vogla.             2-3 individ- 1 pedagog

Kursanti shikon dhe përdor ekranin e kompjuterit të pedagogut dhe komunikon me zë përgjatë trajnimit.

  • Kurse në klasa të medha.          4-10 individ- 1 pedagog

Kursanti shikon ekranin e kompjuterit të pedagogut dhe komunikon me zë përgjatë trajnimit. Kursanti praktikohet në mënyrë të pavarur .

  • Kurse ne Webinar.                     1 individ-mëson në mënyrë të pavarur

Kursantët mësojnë në mënyrë të pavarur. Leksionet mund ti ndiqni edhe nga telefoni juaj.

 

RREGJISTROHUNI PER KURSE

1- Financa 5 Standard dhe Financa 5 Enterprise

2-Elif Enterprise

3-Alpha Web Business dhe Alpha Web Buxhetor

4- Bilanc

5- Parid Smart Solution

6-Financier per Hotele

7-Odoo

8- Power BI

9- Kurse në Webinar

Trajnimet ju japin njohuri praktike dhe teorike në fushën e përdorimit të programeve të manaxhimit finanicar dhe kontabël. Ato shoqërohen me njohuri kontabël dhe fiskale.

Programet e kurseve synojnë përgatitje me njohuri të nevojshme të kerkuara në tregun e punës.