PROGRAME KONTABILITETI

Trajnime për fillestarët dhe profesionistët për programet e kontabilitetit të aplikuar. Trajnimet mund të zhvillohen në format: kurse të dedikuar, klasa të vogla, klasa të mëdha, kurse në webinar. Kurset mund të ndiqen prej studentëve, ekonomistëve të rinj, jo ekonomistëve, ekonomistëve me pervoj, administratorët e bizneseve, Ekspertët Fiskal dhe kontabilistëve. Njohuritë e kursantëve pasurohen me trajnimet për Microsoft Excel, duke ju mundësuar profesionalizëm në punët tuaja.

 

 

RREGJISTROHUNI PER KURSE

1- Financa 5 Standard dhe Financa 5 Enterprise

2-Elif Enterprise

3-Alpha Web Business dhe Alpha Web Buxhetor

4- Bilanc

5- Parid Smart Solution

6-Financier per Hotele

7- Cash Flow

8- Deklarata e Tatim Fitimit

9- Kontabiliteti i Kompjuterizuar

Programet e kurseve synojnë përgatitje me njohuri të nevojshme të kerkuara në tregun e punës.

 

Kurse Praktike për Software të Kontabilitetit të Aplikuar

 

Kurset online / zyrë ofrohen në formën:

  • Kurse dedikuar .                     1 individ- 1 pedagog

Kursanti shikon dhe përdor ekranin  e kompjuterit të pedagogut dhe komunikon me zë përgjatë trajnimit.

  • Kurse në klasa të vogla.             2-3 individ- 1 pedagog

Kursanti shikon dhe përdor ekranin e kompjuterit të pedagogut dhe komunikon me zë përgjatë trajnimit.

  • Kurse në klasa të medha.          4-10 individ- 1 pedagog

Kursanti shikon ekranin e kompjuterit të pedagogut dhe komunikon me zë përgjatë trajnimit. Kursanti praktikohet në mënyrë të pavarur .

  • Kurse ne Klasa Dixhitale.                     1 individ-mëson në mënyrë të pavarur

Kursantët mësojnë në mënyrë të pavarur. Leksionet mund ti ndiqni edhe nga telefoni juaj. Pedagogu ju shpejgon ne fillim se si funksionon klasa dixhitale. Ju update materiale ne menyre te vazhdueshme por nuk ndervepron me ju. Ne fund te trajnimit ka nje seance online me pedagogun per pyetje te ndryshme.