SELFCARE

KURSE PER SELFCARE

 

Bizneset e reja kanë nevoj për konsulencë, suport dhe trajnime për përdorimin e selfcare , ndaj ju ofrojmë mundësin për të mësuar dhe përdorur me profesionalizëm platformën. Njëkohësisht edhe bizneset ekzistuese në fazën e post implementimit të fiskalizimit kanë nevoj pëtrajnime të stafeve të tyre për Selfcare.

Programi për mësimin e përdorimit të Selfcare:

 

1-Hyrja në e Albania.

2-Konfigurimi i selfcare.

3-Çelja e operatorëve.

4-Çelja e kontakteve, orëeve të punës,pikave të shitjes etj.

5-Kodi Nace.

6- Aplikimet e ndryshimeve në QKR.

7- Rekomandime për softwerët e fiskalizimit.

8- Integrimi i softwareve,fiskalizimi me selfcare.

KURSE ONLINE NË ÇDO QYTET