SELFCARE

Bizneset e reja kane nevoje per konsulence, suport dhe trajnime per perdorimin e selfcare , ndaj ju ofrojme mundesin per te mesuar dhe perdorur me profesionalizem platformen. Njekohesisht edhe bizneset ekzistuese ne fazen e post implementimit te fiskalizimit kane nevoje per trajnime te stafeve te tyre per Selfcare.

Programi per mesimin e perdorimit te Selfcare:

 

1-Hyrja ne e Albania

2-Konfigurimi i Selfcare

3-Celja e operatoreve

4-Celja e kontakteve,oreve te punes,pikave te shitjes etj

5-Kodi Nace

6- Aplikimet e ndryshimeve ne QKR

7- Rekomandime per softweret e fiskalizimit

8- Integrimi Software Fiskalizimi me Selfcare

KURSE ONLINE NE CDO QYTET