Avantazhet e Kurseve Online

Përfitimet e mesimit online janë  të shumta.

1. Ne trajnimin online individet kursejne kohen e vajte-ardhjes si edhe ate te pergatitjes per te shkuar ne trajnim. Nuk ka probleme apo shpenzime parkimi, tarifa transporti apo leje per te dale nga shtepia. Ju kursejme minimalisht 1 ore kohe per cdo seance si edhe parate per te udhetuar. 

2. Individi trajnohet ne kushtet e shtepise ose te zyres se tij dhe kjo krijon nje ndjesi me relaksuese per trajnimin. Komoditeti me i mire per cdo individe.

3. Komunikimi me pedagogun.

 

   • A-Kurse te dedikuar                      1 individe- 1 pedagoge

Kursanti punon ne kohe reale,praktikon, shikon ekranin e kompjuterit te pedagogut dhe komunikon me ze ne cdo kohe.

   • B-Kurse ne klasa te vogla             2-3 individe- 1 pedagoge

Kursanti punon ne kohe reale,praktikon, shikon ekranin e kompjuterit te pedagogut,praktikohet dhe komunikon me ze ne cdo kohe.

   • C-Kurse ne klasa te medha          4-10 individe- 1 pedagoge

Kursanti shikon ekranin e kompjuterit te pedagogut dhe komunikoni me ze ne cdo kohe. Kursanti praktikohet ne menyre te pavarur ne kompjuterin e tij ku instalohet versioni mesimor.

   • D-Kurse ne Webinar                      1 individ-meson ne menyre te pavarur

Kursantet shikojne Webinar ku tregohen pune konkrete te specifikuara dhe mesojne ne menyre te pavarur. Leksionet mund ti ndiqni edhe nga telefoni juaj.

4. Sistemet. Shume pune sot po kthehen ne nderveprim me sistemet, ndaj edhe trajnimi online eshte nje prej tyre. Ju perdorni banken online, sistemin e tatimeve, e-albania, e-amail tuaj, google drive tuaj etj. Atehere perse trajnimi juaj te mos jete online?

5.Oraret. Ju mund të trajnoheni  dhe te zgjidhni orare te pershtatshme per ju ne intervalin 9.00-21.00 per kurset e dedikuar,klasa te vogla,klasa te medha dhe pa pasur  nevojë per te udhëtuar per në klasë.

6. Njohurite. Forma online është një mënyrë shumë e shpejtë për të siguruar shpërndarjen e njohurive.

7.  Gjeografika e kursanteve. Ne mund të jemi online në cdo qytet, mjafton te keni linje interneti. Prej vitit 2010 ne ju sherbejme ekonomisteve te rinj, kontabilisteve dhe eksperteve te kontabilitetit ne cdo qytet. Ne periudhen 2020-2021 ne kemi funksionuar 99% online ne cdo qytet te Shqiperise. Prej 1 Janar 2022 (pas nje testimi 5 vjecar) kurset online ofrohen edhe ne Europe dhe USA.

8.Ndikim në mjedis

a-Ndërsa mesimi online është një mënyrë e të mësuarit pa letër, ai mbron mjedisin në një masë të madhe. Në një studim të bërë në kurse të mesimit online, është zbuluar se programet e mësimit të bazuar në distancë konsumuan rreth 90% më pak energji dhe gjeneruan 85% më pak sasi të emetimeve të CO2 në krahasim me kurset tradicionale arsimore të bazuara në kampus.(Trajnimi, Testimi, Certifikimi, Suporti dhe Konsulenca prej 1 Janar 2022 ofrohen 100% vetem online)

b-Me trajnimet online, nuk ka nevojë për të prerë pemë për të marrë letër. Kështu, trajnimet online janë një mënyrë shumë eko-miqësore e të mësuarit.

9. Koha e trajnimit. Në krahasim me metodën tradicionale të mësimit në klasë, koha për të mësuar është zvogëluar në 25% -60% të asaj që kërkohet në mësimin tradicional.

10- Shpejtesia e te mesuarit. Nëpërmjet kurseve online , kursantët mund të përcaktojnë shpejtësinë e tyre të të mësuarit në vend që të ndjekin shpejtësinë e të gjithë grupit.

11-  Njohuri nderdisiplinare. Studentët mund të zgjedhin të studiojnë fusha specifike për të cilat nuk është e mundur të trajnohen në vendodhjen e tyre. Nëpërmjet formave online te trajnimeve, ju e mundësoni një gjë të tillë.

12. Sipermarresit. Njekohesisht prej vitit 2021 (me fillimin e fiskalizimit) ka nje kerkese te rritur te sipermarresve per njohuri te manaxhuar ne menyre  me cilesore aktivitetin e tyre.

13. Pergjegjesite. Kontabilistet dhe Ekspertet ne biznese ju ndjekin marredheniet me organet tatimore, por pergjegjes dhe te vetmit qe mund te ndjekin disa probleme (psh arka, banka, inventari, shitjet…etj) jane stafet e bizneve.