FORMULAR

FORMULAR APLIKIMI DHE RREGJISTRIMI

Në rregulloren e trajnimit është përcaktuar plotësimi i formularit për çdo kursant. Ne ju rekomandojmë që ju të tregoheni të përkushtuar në plotësimin e formularit.

 

 

NE JEMI TË PËRKUSHTUAR DREJT CILËSISË,

Rekomandohet që përpara plotësimit të formularit të keni lexuar programin e kursit përkatës, rregulloren dhe proçeduren e zyres. Plotesimi i formularit ka efekt direkt ne oferten financiare e cila do ju dergohet .

A-Formular Aplikimi. Kliko këtu

(Ky formular realizohet në fillim.Plotësohet nga kursantët.)

 

BFormular Rregjistrimi. Kliko këtu

(Ky formular plotësohet pasi eshte rakorduar per kursin dhe perpara leshimit te fatures se fiskalizuar.Plotësohet nga kursantët.)

 

C- Kontratë Trajnimi. Kliko këtu

(Ky formular plotësohet kur fillon trajnimi. Plotësohet nga kursantët.)

 

D- Kontratë Konsulence. Kliko këtu

(Ky formular plotësohet vetëm për bizneset)