FORMULAR

FORMULAR APLIKIMI DHE RREGJISTRIMI Në rregulloren e trajnimit është përcaktuar plotësimi i formularit për çdo kursant. Ne ju rekomandojmë që ju të tregoheni të përkushtuar në plotësimin e formularit.     NE JEMI TË PËRKUSHTUAR DREJT CILËSISË, Rekomandohet që përpara plotësimit të formularit…

Continue Reading

PROÇEDURA E SELEKSIONIMIT

NE JEMI TË FOKUSUAR TEK CILËSIA   Proçesi i trajnimit të kursantëve është një proçes shumë i rëndësishëm. Kursantët mund të jenë studentët, ekonomistët e sapo diplomuar, ekonomistët në hapat e para,  ekonomistët e punësuar në biznese,  kontabilist, ekspert kontabël dhe administratorët e…

Continue Reading