Financa 5 Buxhetor

FINANCA 5 BUXHETOR – KURSE

Ofrohen online & zyrë për stafet aktuale dhe kandidatët potencial 

të Institucioneve Buxhetore

Kërkon një program kompjuterik  për ministritë, bashkitë, drejtoritë rajonale dhe organizmat e tjerë publik?

  • Është i ndërtuar sipas legjislacionit për institucionet buxhetore në lidhje me planin e llogarive, urdhërpagesat për marrdheniet me thesarin, lëvizjet pa pagesë të mallrave midis magazinave dhe listëpagesave sipas specifikave të buxhetorëve.
  • Siguron në çast raporte standarde të kërkuar me ligj si: bilanci kontabël, PASh, cash flow, libri i madh dhe një sërë raportesh të hollësishme për blerjet e institucionit, arkëtimet, veprimet me thesarin, inventarët, debitorët etj. Lexo me shume…

Programi i Kursit.

Lexo më shumë…

 

Kurse online dhe ne zyre:

  • 1-Nivelet e kurseve :      A1+A2+B1+B2+C1+C2.
  • 2-Fillestarët:                       Ekonomistet e rinj dhe ata aktual duhet te mesojne dhe perdorin  software te kontabilitetit per institucionin e tyre ne mbajtjen e kontabilitetit (sipas udhezimeve te KLSH) . Kjo i ndihmon ata ne realizimin e nje detyrimi ligjor si edhe ne raportimin ne kohe reale. Nese preferoni te punesoheni si kontabilist i institucioneve atehere duhet te mesoni nje program per kontabilitetin e informatizuar per institucionet buxhetore.
  • 3-Format e kursit             Kurse të Dedikuar, Klasa të Vogla, Klasa të Mëdha , Webinar
  • 4-Koha e kursit:

    SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

 

5-Ndermarrje:                   Ndermarrje ne dispozicion per te mesuar.

6-Fleksibiliteti:                 Program sipas kërkesës dhe llojit të aktivitetit (për Ekonomistët e rinj dhe aktual, Ekspertët Kontabël dhe Kontabilistet). Këtij grupi i ofrohet suport për : softwerin që do të përdor, hardwarët që do të përdor, proçedurat e punës,trajnimin e stafit etj.

7-Ushtrim Praktike.      Në trajnim kursantët do të trajtojnë situata praktike të cilat ndodhin çdo ditë në ambjentet e biznesit.

8-Testimi Final.              Testim në përfundim të trajnimit.

10-Suport                             Suporti për të gjithë kursantët.

11-Certifikimi                     Ne jemi të autorizuar nga prodhuesi i programit  Financa 5.

 

FINANCA 5 BUXHETOR
NDERMARRJE E RE
NDERMARRJE E RE
PLANI KONTABEL BUXHETOR
PLANI KONTABEL BUXHETOR
PLANI KONTABEL BUXHETOR
BLERJE NE FINANCA 5 BUXHETOR
BLERJE NE FINANCA 5 BUXHETOR
RAPORTE NE FINANCA 5 BUXHETOR
RAPORTE NE FINANCA 5 BUXHETOR
previous arrow
next arrow
FINANCA 5 BUXHETOR
NDERMARRJE E RE
NDERMARRJE E RE
PLANI KONTABEL BUXHETOR
PLANI KONTABEL BUXHETOR
PLANI KONTABEL BUXHETOR
BLERJE NE FINANCA 5 BUXHETOR
BLERJE NE FINANCA 5 BUXHETOR
RAPORTE NE FINANCA 5 BUXHETOR
RAPORTE NE FINANCA 5 BUXHETOR
previous arrow
next arrow