KURSE PER FISKALIZIM

 Konsulencë për fiskalizimin e biznesit.

Në këtë modul  synojmë t’ju ndihmojmë në aplikimin e fiskalizimit në biznesin tuaj. Individët dhe bizneset mund të kërkojnë trajnim të dedikuar për fiskalizimin.

 

 

EKONOMITËT PËR SHTETIN

 

 

Rreth kursit:

1-Leksionet janë onlinë në kohe reale ose nëpërmjet Webinareve.

2- Materiale shoqëruese në jpg,pdf ose ppt.

3- Rekomandohet që të keni njohuri fillestare në Microsoft Excel.