DEKLARIMET NE SHTET

DEKLARIMET NE SHTET- E-TAX  DHE SELFCARE

Kurset ofrohen për kursantët të cilët janë trajnuar për softwarë të kontabilitetit të aplikuar ose kanë njohuri paraprake për ato. Trajnimet ofrohen në formën e kurseve të dedikuar, klasa të vogla, klasa të mëdha ose në webinar

Rekomandojme që fillimisht të merrni njohuri për Microsoft Excel si edhe për software të kontabilitetit të informatizuar. Më pas të trajnoheni për fiskalizimin dhe deklarimet. Në këtë mënyrë do të integroni mbajtjen e kontabilitetit dhe deklarimet mujore me deklarimet vjetore.

EKONOMITËT PËR SHTETIN

 

Pra organizimi juaj është në sinkronizim të plotë me kontrollin e mundshëm që mund të bëhet në të ardhmen prej organeve tatimore. Kontrolli është një proçes normal dhe ju duhet të përgatiteni si për kontrolle mujore, vjetore ose të thelluara. Nëse përdorni programin e duhur kompjuterik, trajnoni stafin mund të merrni vazhdimisht edhe konsulenc të jashtme. Në këtë mënyrë do të mund të arrini të kërkoni gjërat e duhura nga ekonomistët tuaj të jashtëm si edhe do të keni kopetencën e duhur për të komunikuar me organet tatimore.Kurset tona organizohen ne formatin online dhe sigurojne trajnime edhe per financat personale.  Ne ofrojmë një mundësi ndryshimi duke ju ofruar trajnim të dedikuar ose në klasë online. Prej vitit 2005, i shërbejmë kërkesave të tregut dhe zgjidhim problemet e bizneseve dhe të individëve. Ne së bashku me parnterët tanë ju mundësojmë ndryshimin e  nivelit të njohurive tuaja për këto çështje.

 

webinar-1
1111-Konsulence-1
ASISTENCE-ONLINE-2021-1
1111 Konsulence
webinar-1
Studio Online
Learning lab logo 1280
PlayPause
previous arrow
next arrow