SIPERMARRESIT E RINJ

Sipermarresit e rinj perbehet prej dy moduleve. Ne modulin e pare synohet te planfikohet  stafi per te realizuar parashikimin financiar nepermjet performances se deshiruar. Ne modulin e dyte zhvillohet nje plan me i detajuar i biznesit duke mbajtur ne konsiderta planifikimin e HR.

PROGRAMI I KURSIT:

 

MODULI 1. PLANIFIKIM I BURIMEVE NJEREZORE DHE PERFORMANCES SE BIZNESIT 

(15 ore, 5 jave)

 • 1-BILANCI FILLESTAR
 • 2-STUDIMI I CORRELACIONIT
 • 3-NDERTIMI I REGRESIONIT
 • 4-PARASHIKIMI I STAFIT
 • 5-FITIM – HUMBJA PROFORMA
 • 6-LISTEPAGESA
 • 7-ANALIZA E PIKES KRITIKE
 • 8-ANALIZA E OFERTE-KERKESES
 • 9- ANALIZA PARETO
 • 10-IMPAKTI I AUTOMATIZIMIT
 • 11-BILANCI PROFOMRA DHE LIDHJA ME DEKLARATEN DIVA (Deklarata e te Ardhurave Individuale)
 • 12- NDERTIMI I RRUGES ME TE SHKURTER

Shenim: Kursi organizohet ne Microsoft Excel

MODULI 2. PLAN BIZNESI

 • 1-MODULI 1, (14 ore, 5 jave)
 • 2-MODULI 2, (10 ore, 3 jave)

Shiko ketu…

 

Shenim: Kursi organizohet ne Microsoft Excel