FISKALIZIMI

 KONSULENCE PER FISKALIZIMIN

Ne kete modul ne synojme tju ndihmojme ne aplikimin e fiskalizimit ne biznesin tuaj . Individet dhe bizneset mund te kerkojne trajnim te dedikuar per fiskalizimin.

 

 

 

Rreth kursit:

1-Leksionet jane online ne Kohe Reale ose nepermjet Webinareve.

2- Materiale shoqeruese ne jpg,pdf ose ppt.

3- Rekomandohet qe te keni njohuri fillestare ne Microsoft Excel.