Trustmark Trajnimi Im

Krenare që kemi arritur dhe plotësuar nje standard të ri në lidhje me shërbimet tona.
Ai është ‘trustmark’, i vetmi standard besimi dhe cilësie në Shqipëri për tregtinë online!
https://aeca.al/bizneset/trajnimi-im

 

 

Trustmark është një garant besimi, që do të thotë se çdo konsumator i cili zgjedh të blejë një mall apo shërbim online tek një biznes i çertifikuar dhe listuar në ‘TRUSTMARK’, po zgjedh një biznes që është verifikuar plotësisht se përmbush standardet e kërkuara për një angazhim të besueshëm dhe cilësor ndaj klientit.