LISTA E KONSULENCES

 

Konsulence Online/Zyre per  Programet e Kontabilitetit te Aplikuar, Konsulence Financiare per Mbajtje Kontabiliteti, Rregullim Bilanci, Keshillim Tatimor per Softwaret, Konsulence per Fiskalizimin.

 

 

Integroni  Selfcare me E-Tax dhe Programin e Fiskalizuar ne Biznesin Tuaj.