BANKA ONLINE-KURSE

Ne kete epoke dixhitale rekomandojme te perfitoni nga avantazhet e perdorimit te teknollogjise. Ju mund te shmangni qendrimin ne radhe perpara bankes suaj, duke mos harxhuar kohe per te shkuar dhe ardhur nga banka, per te mos kryer transaksione atje dhe per te mos paguar komisione ne banke. Ne nuk perfaqesojme asnje banke, por rekomandojme te perdorni elementet dixhital te bankes me te cilen ju punoni aktualisht brenda kushteve te sigurise te rekomanduar nga banka juaj.

Arketimet dhe Pagesat Online

 

 

  • 1-Arka Online. Menaxhoni arken e biznesit tuaj duke shmangur krijimn e shumave te teperta ne biznes. Perdorni  bankomatin e biznesit tuaj per te depozituar parate ne llogarine tuaj bankare.

  • 2-Banka Online.
   • Rekomandojme te shmangni radhet ne dyert e bankave per derdhur para ne llogarine tuaj bankare. Ne kohe shume te shkurter ne ju konsultojme per proceduren se si duhet te veproni per te shmangur radhen ne banke.
   • Ne lidhje me arketimet tuaja do i kategorizonim ne dy grupe:
    • Se pari. Para qe derdhen ne arken tuaj. Ne ju konsultojme se si te shmangni radhen per ti derdhur parate ne banke. Kjo mund te realizohet (sic tregohet ne Arka Online) duke bashkepunuar me perfaqesuesin e bankes perkatese ne hyrje te saj. (rekomandojme te mos bashkepunoni me te tjere, pasi mund te mashtroheni)
    • Se dyti. Para qe derdhen ne llogarine tuaj bankare. Ju mund te perdorni banken tuaj online, duke respektuar elementet e sigurise dhe duke bashkepunuar me banken perkatese me te cilen punoni. (ne asnje rast mos ju pergjigjni te tjereve te cilet mund te prezantohen si perfaqesues te bankes.)
     • 1-Pagese e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore
     • 2-Pagese e TAP
     • 3-Pagese e internetit dhe telefonit
     • 4-Pagese  e faturave te ndryshme
     • 5-Pagese e qerase

 

Ne pak seanca trajnimi te cilat shoqerohen me Webinar ju mund te rregjistroni pagesat e tatimeve, sigurimeve, furnitoreve si edhe te kontrolloni arketimet prej klienteve tuaj. Rikujtojme qe keni detyrimin tatimor per te leshuar fature per te gjitha parapagimet te cilat behen ne llogarine tuaj bankare.