ONLINE SHOPPING

Shitje Online në çdo Qytet të Shqipërisë

______________________

OTP Bank   ose  Paysera


 

 

I-Pagesat me bank.

Lexoni dhe zgjidhni me kujdes kursin e dëshiruar prej jush. Realizoni pagesë me bank ne llogari biznesi. Realizohen vetëm prej individëve të cilët e kanë rezidencën në Shqipëri.

OTP Bank,RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’ ,  IBAN:  AL89 9022 6258 0251 2302 0147 0510

 


 

 

II-Pagesat me Paysera.

Rekomandohet të keni një llogari në Paysera. Pasi të celni llogari në Paysera ju mund të paguani online .Realizohen vetëm prej individëve të cilët e kanë rezidencën në Shqipëri.

 Paysera  e  `Trajnimi Im` me IBAN: LT283500010016852697