Rreth nesh

‘Trajnimi Im’ është qendër trajnimesh e fokusuar në trajnime online dhe në zyrë. Kurset fokusohen në fushën e: Softwarëve për Mbajtje të Kontabiliteti, Fiskalizim dhe Deklarimet e biznesit. Inisiativa për krijimin e qendrës fillon në vitin 1999 dhe arrin të realizohet në vitin 2005. Ajo është një inisiative e suksesshme e dy pedagogeve në fushën e ekonomisë. Ata ndër vite e konsoliduan qendrën duke shtuar edhe shërbime si implementimi dhe konsulenca për individët dhe bizneset.

Fillestarëve ju mësojmë zanatin e ekonomistit.


THEMELUESIT E QENDRËS SË TRAJNIMIT:

Dr. Rudina Lipi and Prof.As.Dr. Ilirjan Lipi


————————————————-

Doktore e Shkencave në Ekonomi.

Dr. Rudina Lipi 

NHR- Index, shiko me shume

————————————————-

1-R Programming  Language, 2022.

2-Administrim Website CMS, 2020.

3-Zhvillues Databaze- My SQL, 2020.

4-Administrim Website CMS, 2020.

5-Ekspert Fiskal, 2019.
6-Auditues i brendshëm, 2019.

7-Python, 2019.

8-Grada Shkencore, Doktore e Shkencave në Ekonomi,2014.
9-Eksperienca akademike, 2005.
10-Eksperienca në trajnime për Software te Kontabilitetit te Aplikuar, 2005.
11-Implementime dhe suport për Software të Kontabilitetit te Aplikuar, 2005.
12-Trajnime online per Software të Kontabilitetit te Aplikuar, 2010.
13-Aplikimin e Standarteve Kontabël , 2010.

—————————————————-

GOOGLE SCHOLAR, shiko me shume

—————————————————-

Rudina Lipi is currently a Professor in the Department of Finance and Accounting , Economic Faculty, University of Vlora , Albania & Professor in the  Department of Economy at University College “Pavarësia Vlorë”.

She received a MSc. In Financial Management, classified as Post Double Graduation, from Tirana University, Modena and Reggio Emilia University. She received a doctoral degree in Finance from the State University of Tirana in 2014.

From 2008 to present she works as a lecturer of different business finance and accounting courses, in Bachelor and Master Programs. Also from 2005 to present she works as an independent SME consultant and professional trainer in the field of computerized accounting.

Her main research interests and expertise include: Business Management; Financial Management and Accounting, Research Methodology; Innovation and Entrepreneurship; Statistics and Data Analysis; Marketing, Market Research; Business Plan and Business Model, Project Management, Computerized Accounting.

 


————————————————-

Profesor i Associuar.

Doktor i Shkencave në Ekonomi.

Prof.Assoc.Dr. Ilirjan Lipi.

NHR-Index,shiko me shume

————————————————-

1-R Programming  Language, 2022.

2- Java , 2021.

3-Zhvillues Databaze- My SQL, 2020.

4-Python, 2020.

5-Administrim Website CMS, 2020.

6-Ekspert Fiskal, 2019.

7-Front End Developer,2019.

8-Auditues i brendshëm, 2019.
9-Titulli: Profesor i Asociuar, 2015.
10-Grada Shkencore, Doktor i Shkencave në Ekonomi, 2006.
11-Eksperienca akademike,: 1998.
12-Ekspericenca në trajnime per Software te Kontabilitetit te Aplikuar, 2000.
13-Implementime dhe suport për Software te Kontabilitetit te Aplikuar, 2005.
14-Aplikimin e trajnimeve online, 2010.
15-Aplikimin e standarteve kontabël, 2010.

—————————————————-

Google Scholar, shiko me shume

—————————————————-

Ilirjan Lipi is currently Professor in the Department of Business Administration at University of Vlora Ismail “Qemali”, in Albania, where he has been since 1998.

He received the Degree Master of Science in Business Administration from University of Tirana, Albania.

He received a doctorate degree in Business Administration from the State University of Tirana in 2006.  The Academic title of Associate Professor is granted to him by Durres University “Aleksander Moisiu”.

His main research interests include: Business Management, Human Resource Management; International Business; Business Plan Development; Human Resource Management in Public Administration; Management Informatin System. He is author of many national and international scientific papers.


 

Qendra zhvillon trajnime në zyrë prej 2005 dhe trajnime online prej vitit 2010 plotësisht me situata praktike. Ato drejtohen nga pedagogë me eksperiencë.

Kurset ndiqen prej fillestarëve dhe specailistëve që duan të rrisin njohuritë e tyre. Kursantët janë: studentët, ekonomistët e rinj,ekonomistet, administratoret, pronaret e bizneseve dhe kontabilistët. Ata mund t’i frekuentojnë online, duke përfituar nga komoditeti i shtëpisë tyre.

Qytetet kryesore ku zhvillohen trajnimet online janë: Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Sarandë, Korcë, Pogradec, Shkodër, Kukës, Lushnje, Berat, Elbasan etj.  Kurset online ofrohen në të gjitha qytetet e Shqipërisë ose jashtë saj.( Gjermani, Itali, Greqi, USA,Angli…etj)

 Format e kurseve të ofruara janë:

a-Kurse të dedikuar. Cilësi e lartë në trajnime, orare fleksibël , program fleksibël.

b-Kurse në klasa të vogla. Cilesi e larte ne trajnime, çmime më të ulëta, Programi sipas grupit.

c-Kurse në klasa të mëdha. Orare fikse, çmime më të ulëta, cilësi trajnimi.

d-Kurse në webinar. Mësim në mënyre të pavarur, 24 orë mundësi mësimi, çmime shumë të ulëta.

Ekspertët dhe pedagogët e qendrës punojnë në institucione dhe kompani (private dhe publike) dhe e përcjellin ekspertizën e tyre tek kursantët.
Ne besojmë që përgatitja për tregun e punës dhe vetëbesimi fitohet duke i shtuar njohurive të marra në shkollë edhe njohuri të mësuara në praktikë.

Si ndryshon Universiteti nga kurset në “Trajnimi Im” ?

(Qëllime të ndryshme dhe kompletuese të njëra tjetrës).

Misioni

Trajnime për software financiare dhe kontabël , software fikal, konsulence financiare, këshillim tatimor, shërbime të implementimit dhe  asistencës .

Klientët

1-Të gjithë fillestarët  si: studentët, jo ekonomistet dhe ekonomistët e rinj të cilët dëshirojnë njohuri, çertifikim dhe oferta pune në fushën e ekonomisë .

2-Stafet e bizneseve. Shitësit dhe Magazinierët në biznese, Ekonomistët dhe Kontabilistët e firmave të cilet dëshirojnë të fiskalizojnë shitjet e bizneseve dhe të mbajnë kontabilitetin.

3-Stafet e institucioneve dhe OJF si:  Financierët e Institucioneve dhe OJF të cilat duan të fiskalizohen dhe të mbajnë kontabilitetin.

4-Ekspertët e pavarur si : Kontabilistët e Miratuar, Ekspertët Kontabël të cilët mbajnë kontabilitetin e firma dhe duan të fiskalizojnë shitjet tek bizneset.

5-Bizneset private të cilat implementojnë software të kontabilitetit të aplikuar për të fiskalizuar biznesin dhe menaxhuar financat e tyre.

6-Administratorët dhe pronarët e bizneseve të cilët dëshirojnë të mësojnë software të kontabilitetit për të fiskalizuar dhe menaxhuar aktivitetin e tyre.

 

 

Historik

Inisiativa për krijimin e qendrës fillon në vitin 1999 dhe arrin të realizohet në vitin 2005. Ajo është një inisiative e suksesshme e dy pedagogeve ne fushen e ekonomise te cilet nder vite e konsoliduan qendren duke shtuar edhe sherbime si implementimi dhe asistenca. Trajnimet të cilat jane ofruar në qendër kanë qenë për softwarë të kontabilitetit të aplikuar dhe paketa Microsoft Office.

Qendra aktualisht ofron trajnime për programet kompjuterike: financiare,fiskale dhe kontabile. Kjo shoqerohet me trajnimet per deklarime

 • 1- Financa 5 Standard dhe Financa 5 Enterprise.

 • 2- Alpha Web Buxhetor dhe  Alpha Web Buxhetor.

 • 3- ELIF-Kontabilitet, Elif-Fiskalizim.

 • 4- Bilanc

 • 5- Parid Smart Soultion.

 • 6- Microsoft Excel.

 • 7-Deklarime.

 • 8-Konsulence.

 • 9-Plane Biznesi.

 • 10-Plane Marketing.

 • 11-DIVA.

 

Prej Janarit 2020, qendra  “Trajnimi Im” është e fokusuar:

a-në trajnimet (online) për programet e kontabilitetit , programet e fiskalizimit, deklarimet, planet e biznesit dhe Excel (fillestar,mesatar dhe te avancuar) për ekonomistët, për bankierët, për sipërmarrësit dhe profesionistët e rinj. Rreth 95% e kurseve zhvillohen online dhe 60% e të trajnuarve janë në qytetin e Tiranës.

 • 1-Kurse të Dedikuar. Për fillestarët garantojme 100% cilësi në procesin e trajnimit.
 • 2-Kurse në Webinar. Ofrojmë kurse në Webinar ku cmimet janë 60%-70% më të lira se kurset e dedikuara.
 • 3-Kurset ne Klasa të Vogla. Klasat e vogla në 2-3 persona ofrojnë mundësi të mësimit  online të programeve financiar duke përfituar nga cmime më të lira se kurset e dedikuara.
 • 4-Kurset për Deklarime dhe Fiskalizim. Një risi në trajnimet online janë edhe trajnimet në webinar ose të dedikuar për deklarimet dhe fiskalizimit. Në vitin 2021 janë trajnuar me sukses shumë persona për fiskalizimin dhe deklarime.

b-në konsulencën  për fiskalizimin.

c-në implementimet e programeve  të fiskalizimit.

d-konsulence financiare & deklarimet per individet dhe bizneset.

Qendra është e Fokusuar në Trajnimet Online  duke siguruar

fleksibilitet dhe cilësi në procesin e trajnimit.

Në proçesin e trajnimit aplikohen edhe testet online dhe klasa virtuale. Kursantët ne i suportojme në zgjidhjen e problemeve të ndryshme edhe pas procesit të trajnimit.

Kurset online mund të zhvillohen prej zyrës ose shtëpisë si ambjentet më komode per tu trajnuar. Fleksibiliteti i orareve është një prej elementeve që i rendit trajnimet online si ndër më të kërkuarat. Cdo individë , në cdo qytet dhe i okupuar me punë është e mundur që të trajnohet në formën online.

Në fund të vitit 2019 rreth 40% e trajnimeve ishte online, ndërsa ne  dy muajt e parë të vitit 2020 (Janar,Shkurt)  rreth 65% e trajnimeve të ofruara ishin online.

Kriza e krijuar për shkak te COV19, (Mars 2020) e orientoi  qendrën në zhvillimin e kurseve vetëm online (100 % trajnimeve online). Në periudhën Mars-Maj 2020 trajnimet u zhvilluan vetëm online (100% online). Megjithëse shumë aktivitete e filluan normalisht funksionimin e tyre në Qershor 2020, qendra vendosi që trajnimet të zhvillohen vetëm online duke arritur qe deri ne Dhjetor 2021 te jemi 99% online.

1 Janar 2022 dhe në vazhdim qendra ‘Trajnimi Im’

i zhvillon trajnimet vetëm online.

100% Online — Smart Learning.

 

Tendenca e kësaj dekade është:

 software online, stafe në zyrë ose online, suport online, konsulenca online

dhe shërbime qeveritare online.

Njohuritë dhe përgatitja për këtë dekad dhe atë qe vjen fillon sot. Mos hezitoni të filloni sa më shpejt proçesin e të mësuarit.


 

Trajnime online—Faturë e Fiskalizuar—Pagesa me Bank.


 

PASAPORTA_E_LEHTËSUESIT


PARTNERËT TANË