Rreth nesh

‘Trajnimi Im’ është qendër Trajnimesh e Fokusuar në Trajnime Online dhe në Zyrë në fushën e Softwarëve per Mbajtje te Kontabilitetit , Softwareve per Fiskalizim Biznesi si edhe Konsulences Financiare.

Qendra e kurseve zhvillon Trajnime ne Zyre (prej 2005) dhe Trajnime Online (prej vitit 2010) plotësisht me situata praktike, të cilat drejtohen nga pedagoge me eksperiencë. Kurset te cilat ndiqen prej kursantëve si: studentët, ekonomistët, administratoret, pronaret e bizneseve dhe kontabilistët mund t’i frekuentojnë online, duke perfituar nga komoditeti i shtëpisë tyre.

 Format e kurseve te ofruara jane:

 • a-Kurse te Dedikuar (Cilesi e Larte ne Trajnime, Orare fleksibel , Program fleksibel)
 • b-Kurse ne Klasa te Vogla (Cilesi e Larte ne Trajnime,Cmime me te Uleta, Programi sipas grupit)
 • c-Kurse ne Klasa te Medha (Orare Fikse, Cmime me te uleta, Programi si ne Web)
 • d-Kurse ne Webinar (Mesim ne menyre te pavarur, 24 ore mundesi mesimi, Cmime shume te uleta)

Ekspertët(pedagogët) e qendres punojnë në institucione dhe kompani (private apo publike) dhe e përcjellin ekspertizën e tyre kursantëve dhe ekonomistëve të cilët trajnohen prej qendrës.
Ne besojmë që përgatitja për tregun e punës dhe vetëbesimi fitohet duke i shtuar njohurive të marra në shkollë edhe njohuri të mësuara në praktikë.

Si Ndryshon Universiteti nga Kurset ne “Trajnimi Im” ?

(Qellime te ndryshme dhe kompletuese te njera tjetres)

Misioni

Trajnime per Software Financiare dhe Kontabel (online & zyrë), Konsulence Financiare, Keshillim Tatimor, Shërbime të Implementimit dhe  Asistencës  (online & zyrë) të  Softwarëve të Kontabilitetit të Aplikuar.

Klientët

 • 1-Të gjithë fillestarët  si: studentët, jo ekonomistet dhe ekonomistët e rinj të cilët dëshirojnë njohuri, certifikim dhe oferta pune në fushën e ekonomisë .
 • 2-Stafet e bizneseve. Shitësit dhe Magazinierët në biznese, Ekonomistët dhe Kontabilistët e firmave te cilet deshirojne te fiskalizojne shitjet e bizneseve dhe te mbajne kontabilitetin.
 • 3-Stafet e institucioneve dhe OJF si:  Financierët e Institucioneve dhe OJF te cilat duan te fiskalizohen dhe te mbajne kontabilitetin.
 • 4-Ekspertët e pavarur si : Kontabilistët e Miratuar, Ekspertët Kontabël te cilet mbajne kontabilitetin e firma dhe duan te fiskalizojne shitjet tek bizneset.
 • 5-Bizneset private të cilat implementojnë software të kontabilitetit të aplikuar për të fiskalizuar biznesin dhe menaxhuar financat e tyre.
 • 6-Administratoret dhe pronaret e bizneseve te cilet deshirojne te mesojne software te kontabilitetit per te fiskalizuar dhe menaxhuar aktivitetin e tyre.

 

 

Historik

Inisiativa për krijimin e qendrës fillon në vitin 1999 dhe arrin të realizohet në vitin 2005. Ajo eshte nje inisiative e suksesshme e dy pedagogeve ne fushen e ekonomise te cilet nder vite e konsoliduan qendren duke shtuar edhe sherbime si implementimi dhe asistenca. Trajnimet të cilat jane ofruar në qendër kanë qenë për softwarë të kontabilitetit të aplikuar dhe paketa Microsoft Office.

Qendra aktualisht ofron trajnime për programet kompjuterike: financiare,fiskale dhe kontabile. Kjo shoqerohet me trajnimet per deklarime

 • 1- Financa 5 Standard dhe Financa 5 Enterprise

 • 2- Alpha Web Buxhetor dhe  Alpha Web Buxhetor

 • 3- ELIF-Kontabilitet, Elif-Fiskalizim

 • 4-Moneto

 • 5-Profisc

 • 6-Odoo

 • 7- Microsoft Excel

 • 8-Deklarime

 • 9-Konsulence

 • 10-Plane Biznesi

 • 11-Plane Marketing

 • 12-DIVA

 

Prej Janarit 2022, qendra  “Trajnimi Im” është e fokusuar:

a-në trajnimet (online) për programet e kontabilitetit , programet e fiskalizimit, deklarimet, planet e biznesit dhe Excel (fillestar,mesatar dhe te avancuar) për ekonomistët, për bankierët, për sipërmarrësit dhe profesionistët e rinj.

 • 1-Kurse te Dedikuar. Per fillestaret garantojme 100% CILESI ne procesin e trajnimit.
 • 2-Kurse ne Webinar. Ne ofrojme kurse ne Webinar per Financa 5 Standart, Alpha WEB, Financa 5 Enterprise, Elif-Kontabilitet, Microsoft Excel. Cmimet ne kurset ne Webinar jane 60%-70% me te lira se kurset e dedikuara.
 • 3-Kurset ne Klasa te Vogla. Klasat e vogla ne 2-3 persona ofrojne mundesi te mesimit  online te programeve financiar duke perfituar nga cmime me te lira se kurset e dedikuara.
 • 4-Kurset per Deklarime dhe Fiskalizim. Nje risi ne trajnimet online jane edhe trajnimet ne Webinar ose te Dedikuar per Deklarimet dhe Fiskalizimit. Ne vitin 2021 jane trajnuar me sukses shume persona per fiskalizimin dhe deklarime.

b-në konsulencen  për Fiskalizimin

c-në implementimet e programeve  te Fiskalizimit

d-konsulence financiare & deklarimet per individet dhe bizneset

Qendra është e Fokusuar në Trajnimet Online  duke Siguruar

Fleksibilitet dhe Cilësi në Procesin e Trajnimit.

Njëkohësisht në procesin e trajnimit aplikohen edhe testet online dhe klasa virtuale. Kursantët ne i suportojme në zgjidhjen e problemeve të ndryshme edhe pas procesit të trajnimit.

Kurset online mund të zhvillohen prej zyrës ose shtëpisë si ambjentet më komode per tu trajnuar. Fleksibiliteti i orareve është një prej elementeve që i rendit trajnimet online si ndër më të kërkuarat. Cdo individë , në cdo qytet dhe i okupuar me punë është e mundur që të trajnohet në formën online.

Në fund të vitit 2019 rreth 40% e trajnimeve ishte online, ndërsa ne  dy muajt e parë të vitit 2020 rreth 65% e trajnimeve të ofruara ishin online.

Kriza e krijuar për shkak te COV19, e orientoi  qendrën në zhvillimin e kurseve vetëm online (100 % trajnimeve online). Në periudhën Mars-Maj 2020 trajnimet u zhvilluan vetëm online (100% online). Megjithëse shumë aktivitete e filluan normalisht funksionimin e tyre në Qershor 2020, qendra vendosi që trajnimet të zhvillohen vetëm online duke arritur qe deri ne Dhjetor 2021 te jemi 99% online.

1 Janar 2022 dhe ne vazhdim qendra ‘Trajnimi Im’

i zhvillon trajnimet vetem online-100% Online

Smart Learning

(Trajnimet, Fatura e Fiskalizuar, Pagesa me Banke)


Stafi

EKSPERT FISKAL

Dr. Rudina Lipi 

 

1-Administrim Website CMS, 2020

2-Zhvillues Databaze- My SQL, 2020

3-Administrim Website CMS, 2020

4-Ekspert Fiskal, 2019
5-Auditues i brendshëm, 2019

6-Python, 2019

7-Grada: Doktore e Shkencave në Ekonomi,2014
8-Përvoje akademike : 2005
9-Përvoje në trajnime ne zyre : 2005
10-Implementime software dhe suport për individë dhe biznese: 2005
11-Përvoje në trajnime online: 2010
12-Përvoje në aplikimin e standarteve kontabël: 2010

Rudina Lipi is currently a Professor in the Department of Economy at University College “Pavarësia Vlorë”, Albania. She received a MSc. In Financial Management, classified as Post Double Graduation, from Tirana University, Modena and Reggio Emilia University. She received a doctoral degree in Finance from the State University of Tirana in 2014. From 2008 to present she works as a lecturer of different business finance and accounting courses, in Bachelor and Master Programs. Also from 2005 to present she works as an independent SME consultant and professional trainer in the field of computerized accounting. Her main research interests and expertise include: Business Management; Financial Management and Accounting, Research Methodology; Innovation and Entrepreneurship; Statistics and Data Analysis; Marketing, Market Research; Business Plan and Business Model, Project Management, Computerized Accounting.

EKSPERT FISKAL

Prof.Assoc.Dr. Ilirjan Lipi

 

1- Java , 2021

2-Zhvillues Databaze- My SQL, 2020

3-Python, 2020

4-Administrim Website CMS, 2020

5-Ekspert Fiskal, 2019

6-Front End Developer,2019

7-Auditues i brendshëm, 2019
8-Titulli: Profesor i Asociuar, 2015
9-Grada: Doktor i Shkencave në Ekonomi, 2006
10-Përvoje akademike : 1998
11-Përvoje në trajnime në zyre : 2000
12-Implementime software dhe suport për individe dhe biznese: 2005
13-Përvoje në trajnime online: 2010
14-Përvoje në aplikimin e standarteve kontabël: 2010

Ilirjan Lipi is currently Professor in the Department of Business Administration at University of Vlora Ismail “Qemali”, in Albania, where he has been since 1998. He received the Degree Master of Science in Business Administration from University of Tirana, Albania. He received a doctorate degree in Business Administration from the State University of Tirana in 2006.  The Academic title of Associate Professor is granted to him by Durres University “Aleksander Moisiu”.His main research interests include: Business Management, Human Resource Management; International Business; Business Plan Development; Human Resource Management in Public Administration; Management Informatin System. He is author of many national and international scientific papers.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider