PROCEDURA E SELEKSIONIMIT

NE JEMI TE FOKUSUAR TEK CILESIA

 

Procesi i trajnimit te kursanteve eshte nje proces shume i rendesishem. Kursantet mund te jene studentet, ekonomistet e sapo diplomuar, ekonomist ne hapat e para,  ekonomistet e punesuar ne biznese,  kontabilist, ekspert kontabel dhe administratoret e biznese.  Ne fillim te gjithe aplikuesit kalojne ne procesin e seleksionimit  per trajnim.

Ne kete menyre ne informohemi per individet te cilet do te trajnojme, pergatisim oferten financiare dhe fillojme me shume perkushtim procesin e trajnimit.

Hapat e nevojshem per te filluar kursin:

1- RREGJISTRIMI.

a-Cilet mund te rregjistrohen ne kurse?

Kursi mund te zhvillohet prej  fillestareve, ekonomisteve te firmave, administratoreve,ekonomisteve te institucioneve dhe OJF , kontabilisteve dhe eksperteve kontabel.

b-Si mund te rregjistrohem per kursin ?

Kursantet ne fillim rregjistrohen per kursin

Shenim: Per shkak te ngarkesave REKOMANDOHET te shkruani ne te dy format e mesiperme dhe do te pergjigjemi shume shpejt

2-PROGRAMI DHE CMIMI.

Kursantet ne fillim informohen per :

 

3-KUSHTET E SHERBIMIT

Cdo kursante duhet te lexoje  Kushtet e Trajnimit, Asistences dhe Konsulences  sipas kerkesave te tij (trajnim, asistence apo konsulence )

 

4- FORMULARI I TRAJNIMIT.

Individet te cilet zgjedhin te trajnohen duhet te plotesoje Formularin e Trajnimit , kur ai i kerkohet prej specialistit te qendres ‘Trajnimi Im’

 

5-TEST PRANIMI. 

Individeve sipas rastit ne fillim ju zhvillohet “Test pranimi“. Ne testet e pranimit perfshihen : teste informatike, teste numerike, teste emocionale dhe teste kontabiliteti.

Ne rastet kur informacioni i grumbulluar nga:

  • a-Formulari i Trajnimit
  • b-Komunikimi direkt me kursantet

sigurojne informacionin e mjaftueshem per te njohur kursantin, atehere testet mund te mos zhvillohen.

Shenim: Ekonomistet e firmave, kontabilistet dhe ekspertet kontabel perjashtohen nga procesi i testimit.

6-OFERTA FINANCIARE.

Ne rekomandojme qe leximi i programit, cmimeve dhe menyrave te pageses, rregullores dhe plotesimi i formularit te trajnimit te realizohen me shume kujdes.  Cdo informacion i plotesuar ka efekt te drejteperdrejte ne  “Oferten financiare” e cila do tju prezantohet.

7-FORMAT E ZHVILLIMIT  TE  TRAJNIMIT.

Zhvillimi i kursit eshte nje proces shume i rendesishem per ne. Ju mund te zgjidhni te zhvilloni kursin ne njeren prej formave : Kurse te dedikuar, Klasa te vogla,  Klasa te medha ose ne Webinar.

8-TESTIMI FINAL.

Ne perfundim te trajnimit kursantet do te zhvillojne “Testimi final” i cili sherben si baze per certifikimin tuaj.

9. CERTIFIKIMI.

Ne perfundim te trajnimit kursantet paisen me certifikaten e trajnimit. Shiko me shume info per certifikimin