PROCEDURA E SELEKSIONIMIT

NE JEMI TE FOKUSUAR TEK CILESIA

Procesi i trajnimit te kursanteve eshte nje proces shume i rendesishem. Kursantet mund te jene student, ekonomist te sapo diplomuar, ekonomist ne hapat e para, ekonomist, kontabilist, ekspert kontabel dhe administratoret e biznese.  Ne fillim te gjithe aplikuesit kalojne ne procesin e seleksionimit  per trajnim.

Ne kete menyre ne informohemi per individet te cilet do te trajnojme, pergatisim oferten financiare dhe fillojme me shume perkushtim procesin e trajnimit.

Hapat e nevojshem per te filluar kursin:

1- RREGJISTRIMI.

Kursi mund te zhvillohet prej  fillestareve, ekonomisteve te firmave, administratoreve,ekonomisteve te institucioneve dhe OJF , kontabilisteve dhe eksperteve kontabel.  Edukimi ne distanc (Remote pc (anydesk)+whatsapp (call))  ju mundeson te trajnoheni online pavaresisht vendodhjes suaj.

Kursantet ne fillim rregjistrohen per kursin

 

2-PROGRAMI DHE CMIMI.

Kursantet ne fillim informohen per :

 

3-KUSHTET E SHERBIMIT

Cdo kursante duhet te lexoje  kushtet e sherbimit per kurset dhe sherbimet

 

4- FORMULARI I TRAJNIMIT.

Individet duhet te plotesoje formularin e trajnimit , kur ai i kerkohet prej specialistit te qendres Trajnimi Im

 

5-TEST PRANIMI. 

Individeve sipas rastit ne fillim ju zhvillohet “Test pranimi“. Ne testet e pranimit perfshihen : teste informatike, teste numerike, teste emocionale dhe teste kontabiliteti.

Ne rastet kur informacioni i grumbulluar nga:

  • a-Formulari i Trajnimit
  • b-Komunikimi me kursantin

sigurojne informacionin e mjaftueshem per te njohur kursantin, atehere testet mund te mos zhvillohen.

Shenim: Ekonomistet e firmave, kontabilistet dhe ekspertet kontabel perjashtohen nga procesi i testimit.

 

6-OFERTA FINANCIARE.

Ne rekomandojme qe leximi i programit, cmimeve dhe menyrave te pageses, rregullores dhe plotesimi i formularit te trajnimit te realizohen me shume kujdes.  Cdo informacion i plotesuar ka efekt te drejteperdrejte ne  “Oferten financiare” e cila do tju prezantohet.

 

7-FORMAT E ZHVILLIMIT  TE  TRAJNIMIT.

Zhvillimi i kursit eshte nje proces shume i rendesishem per ne. Ju mund te zgjidhni te zhvilloni kursin ne njeren prej formave : Kurse te dedikuar, Klasa te vogla,  Klasa te medha ose ne Webinar. Oraret e kurseve planifikohen dhe rekomandohet te mos kete mungesa te panevojshme.

 

8-TESTIMI FINAL.

Ne perfundim te trajnimit kursantet do te zhvillojne “Testimi final” i cili sherben si baze per certifikimin tuaj.

 

9. CERTIFIKIMI.

Ne perfundim te trajnimit kursantet paisen me certifikaten e trajnimit.