Bizneset nën 5milion

Implementimi i proçesit të fiskalizimit e ka rritur kërkesën e bizneseve për programe kompjuterike.  Kërkesa ligjore për tu menaxhuar janë arka, inventari dhe faturat e shitjeve. Manaxhimi i inventareve është një kërkesë e vjetër. Duke i shtuar  lëshimin e faturave të fiskalizuara dhe…

Continue Reading