Financa 5- Kurse për fiskalizim

100% Zbritje.

Kurse për fiskalizimin.

Kursantët të cilët ndjekin kurse për Financa 5 Standard ose Financa 5 Enterprise në format: kurse të dedikuar ose kurse në klasa të vogla i përfitojne falas të gjithë Webinarët. Ata do të mund ti shikojnë Webinarët për një periudhë 1 vjecare.

Fiskalizoni biznesin tuaj me Financa 5 Standart ose Financa 5 Enterprise. Fiskalizimi, ISD Kompania Nr. 1 software e cila çertifikohet nga DPT dhe AKSHI. Shiko këtu