TRAJNIME

II.TRAJNIME   II.1-Kerkese per kurse Ky formular mund te plotesohet nga cdo individe i cili kerkon te mesoj duke synuar te plotesoj kerkesat e tregut te punes dhe synon te aplikoj per nje vend pune me te paguar. II.2-Oferte per kurse Formulari plotesohet…

Continue Reading

Odoo-15 Maj 2024

Workshop Online me studentet e Fakultetit te Ekonomise, Universiteti i Vlores ‘Ismail Qemali’. Programet e kontabilitetit te informatizuar, rendesia dhe oportunitetet per studentet. Studenteve ju krijohet mundesi internship-i me kompanine Master IT, perfaqesuese e Odoo ne Shqiperi.       MasterIT – Business…

Continue Reading

B4Students

Në kuadër të forcimit të marrëdhënieve dhe kontakteve të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me Stakeholders (sipërmarrës, kompani, biznese kombëtare dhe ndërkombëtare), Ju njoftojmë se, Presidenti i Grupit BALFIN, z. Samir Mane, ka shprehur dëshirën dhe interesimin e tij personal për të zhvilluar një…

Continue Reading