CASH-FLOW

KURSE ONLINE NËPËRMJET WEBINARËVE Regjistrohuni dhe mësoni sesi të hartoni Pasqyrën e Flukseve të Mjeteve Monetare sipas metodës indirekte, një prej pasqyrave më komplekse financiare, sipas formatit të standardeve kombëtare të kontabilitetit. Cash Flow-Metoda Indirekte. Dr. Rudina Lipi  Mos e humbisni këtë mundësi…

Continue Reading