Hyrje ne Ekonomi

Individet te cilet duan njohuri fillestare ne ekonomi si edhe gjimnazistest

te cilet do te ndjekin studimet ne fushen e ekonomise mund te ndjekin nje trajnim te tille.

 

  • Programi: Shiko ketu
  • Orari:
    • A-Varianti 1. Kursi eshte intesim
    • B- Varianti 2. Kursi zhvillohet online 2 seanca ne jave.
  • Oret e kursit: 16 ore
  • Klasa: Online/ Onsite . Dedikuar, Klase e vogel (2-3 persona), Klase e madhe (me 5-10 vete ) ose Webinar (me video)