FINANCA5-KURSE
Program per financat dhe kontabilitetin e firmave. Ai mund te perdoret nga te gjithe ekonomistet e firmave. Studentet mund te hedhi hapat e pare duke studiar financa 5. Kurset ofrohen online si edhe ne zyre. Programi mund ne gjendet ne disa opsione : Financa 5 -per bizneset e mesme dhe te medha, Bar-Restorant-per restorantet, POS- vetem per shitjet ne dyqane dhe biznese te vogla.

Njohurite per programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shume mire ne trajnimet per Financa 5. Shpenzoni  disa jave duke u trajnuar per programin financiar dhe kontabel Financa 5 dhe do te filloni te beni pjese ne profesionistet e suksesshem.

 

Programi eshte i mundur ne versionin e instalueshem ne biznese. Programi i Bar-Restorantit eshte i integrueshem me programin e Financa 5.

 

KURSE ONLINE DHE ZYRE

Programi i Kursit Financa 5. Shiko…

 

1-Nivelet e kurseve :         A1+A2+B1+B2+C1+C2.
2-Fillestaret:                       Per fillestaret rekomandohen te ndiqen te kater nivelet e para.
3-Format e kursit             Kurse te Dedikuar, Klasa te Vogla, Klasa te Medha, Webinar
4-Koha e kursit:

5-Ndermarrje:                 Ndermarrje ne dispozicion per kusantet

a-ndermarrje ne Financa 5 per cdo kursante

b– praktikimin e cdo kursanti me situata praktike ne ndermarjen perkatese

6-Fleksibiliteti:                 Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet & Ekonomistet).

Ketij grupi i ofrohet suport per : softwerin qe do te perdore, hardwaret qe do te perdore, procedurat e punes,                                                                           trajnimin e stafit etj

7-Ushtrim Praktike.      Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit

8-Teste                                Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve

9-Testimi Final.              Testim ne perfundim te trajnimit

10-Suport                             Suporti per te gjithe kursantet ofrohet ne disa drejtime:

a-Ne perfundim te kursit ju prezantojme ofertat aktuale te punes

b-Kursanteve ju ofrohet asistenc online ne vendin e punes pas perfundimit te kursit.

c-Kursanteve per Financa ju ofrohet FALAS, kursi ne Webinar per Microsoft Excel per nje periudhe 4 mujore. Kerkohet rregjistrim duke shkruar ne adresen tone te email-it

d- Leksione online FALAS, per Bazat e Kontabilitetit. Nuk kerkohet rregjistrim, ndaj kliko ketu…

e-Leksione online  FALAS, per Deklarimet ne sistemin e tatimeve.Nuk kerkohet rregjistrim , ndaj kliko ketu…

11-Certifikimi                     Ne jemi te autorizuar nga prodhuesi i programit  per ceritifikimin tuaj

 

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin:

  • 1-Kurse te Dedikuar:                                      1 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel
  • 2-Kurse ne Klasa te Vogla:                      2-4 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel
  • 3-Kurse ne Klasa te Medha :                  5-10 individe& 1 pedagoge.Kursi ne  kohe reale dhe orare standart
  • 4-Kurse ne Webinar                                    24 ore/ 150 dite. Mesoni ne menyre te pavarur prej shtepise