Financa 5

Kurset per Financa 5 ofrohen online si edhe ne zyre. Ai eshte nje program per financat dhe kontabilitetin e firmave. Ai mund te perdoret nga te gjithe: Ekspertet Kontabel, Kontabilistet e Miratuar, Ekonomistet e firmave dhe ata te cilet studiojne ose kane perfunduar studimet. Programi mund ne gjendet ne disa opsione : Financa 5 -per bizneset e mesme dhe te medha, Bar-Restorant-per restorantet, POS- vetem per shitjet ne dyqane dhe biznese te vogla.

 

Programi eshte i mundur ne versionin e instalueshem ne biznese. Programi i Bar-Restorantit eshte i integrueshem me programin e Financa 5.

 

KURSE ONLINE DHE ZYRE

Programi i Kursit Financa 5. Shiko…

 

  • Nivelet e kurseve :         A1+A2+B1+B2+C1+C2.
  • Fillestaret:                      Per fillestaret rekomandohen te ndiqen te kater nivelet e para.
  • Koha e kursit:                A1+A2+B1+B2 ofrohen (si afat kohor) per 35 ore, ne tre alternativa: 4 jave, 6-8 jave ose 12 jave.
  • Fleksibiliteti:                  Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet &Ekonomistet )
  • Ushtrim Praktike.         Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit
  • Testimi Final.                 Testim ne perfundim te trajnimit. Testim zhvillohen pergjate 4 seancave dhe zgjat 8 ore.

 

Format e Kursit per Financa 5 :

  • Kurse te Dedikuar :                  1 individe
  • Kurse te Pavarur :                 2-4 individe
  • Kurse ne Klasa te Medha:  5-10 individe