SHITJET E FISKALIZUARA

 

Moduli i trajnimit ofrohet për individët të cilët dëshirojnë njohuri vetëm për shitjet e fiskalizuara. Ky është niveli më i ulët i trajnimit që ofrohet.

Individët do të trajohen për çeljen e arkës në fillim të ditës. Trajnohen për shitjet ditore si edhe për disa element të rëndësishëm të cilat shoqërojnë proçesin.