SI ZHVILLOHEN KURSET ONLINE

I-KURSE TE DEDIKUAR

Ne Trajnimin  e Dedikuar eshte prezent vetem 1 individe.

Pedagogu udheheq procesin e trajnimit pergjate gjithe kohes se trajnimit, ndersa Kursanti punon online ne kompjuterat e qendres se trajnimit ne ndermarrje konkrete me situata reale. Pedagogu ju shpjegon, udhezon dhe auditon online ne kompjuter pergjate mesimit te programit perkates.

1 Kursante- 1 Pedagog

Nepermjet internetit dhe softwareve remote (anydesk) lidhet kompjuteri juaj me ate te pedagogut. Ne kete menyre te dy kompjuterat integrohen ne nje ekran te perbashket. Komunikimi me ze realizohet nepermjet softuereve: skype ose whatsapp.

Karakteristikat e Kurseve te Dedikuar:

 • I-Perberja e klases:1 person.
 • II-Fillimi: Me rregjistrim paraprake.
 • III-Rregjistrimi:
 • IV-Lloji i kursit:  Zyre ( jo aktive deri ne 31/12/2022)  dhe Online (aktive).
 • V-Orare:    Rakordohet cdo jave. Fleksibilitet ne orare.
 • VI-Kursi i radhes:  Fillon brenda 24 oreve, pasi eshte realizuar pagesa.
 • VII-Programet e kurseve: Kliko ketu
 • VIII-Procedura:  Individi praktikohet ne kohe reale me situata praktike sipas programit, ndersa pedagogu udheheq procesin e trajnimit ne kompjuterat e qendres. Menyra e punes: Anydesk(remote ekrani) + Whatsapp (Call)
 • IX-Pagesa:                             a) Ne fillim       b) Me keste
 • X- GARANCI :                   100 %

II-KURSE NE KLASA TE  VOGLA

Ne Klasat e Vogla jane prezent 2-3 persona.

Pedagogu udheheq procesin e trajnimit pergjate gjithe kohes se trajnimit, ndersa Kursanti punon online ne kompjuterat e qendres se trajnimit ne ndermarrje konkrete me situata reale. Pedagogu ju shpjegon,udhezon dhe auditon online ne kompjuter pergjate mesimit te programit perkates.

 

2-3 Kursante dhe 1 Pedagoge

Nepermjet internetit dhe softwareve remote (teamviewer,anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me ate te pedagogut. Ne kete menyre te dy kompjuterat integrohen ne nje ekran te perbashket. Komunikimi me ze realizohet nepermjet softuereve: skype ose whatsapp.

 • I-Perberja e klases:  2-3 individe.
 • II-Fillimi: Me rregjistrim paraprake.
 • III-Rregjistrimi:
 • IV-Lloji i kursit:  Zyre ( jo aktive per shkak te Cov19)  dhe Online (aktive).
 • V-Orare: Fleksibel. Rakordohen cdo jave.
 • VI-Kursi i radhes:  Interesohuni per krijimin e klases.Minimumi 2 persona. Fillon brenda 24 oreve nga momenti i realizimit te pageses se kursanteve.
 • VII-Programet e kurseve: Kliko ketu
 • VIII-Procedura:   Individet praktikohen ne kohe reale me situata praktike sipas programit, ndersa pedagogu udheheq procesin e trajnimit ne kompjuterat e qendres. Menyra e punes: Anydesk(remote ekrani) + Whatsapp (Call)
 • IX-Pagesa:    a) Ne fillim       b) Me keste
 • X- GARANCI :                   90 %

III-KLASA TE MEDHA

Ne Klasat e Medha   jane prezent 4-10 persona

Pedagogu udheheq procesin e trajnimit pergjate gjithe kohes se trajnimit, ndersa Kursantet ndjekin leksionin online ne kompjuterat e qendres se trajnimit. Sipas rastit kursantet zgjidhin detyra qe ju jep pedagogu ne klase. Kursantet punojne ne menyre te pavarur ne kompjuterat e tyre. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online ne kompjuter pergjate mesimit te programit perkates.

 

4-10 Kursante dhe 1 Pedagoge

Nepermjet internetit dhe softwareve remote (teamviewer,anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me ate te pedagogut. Ne kete menyre te dy kompjuterat integrohen ne nje ekran te perbashket. Komunikimi me ze realizohet nepermjet softuereve: skype ose whatsapp.

 

Karakteristikat e Klasave te Medha:

 • I-Perberja e klases: 4-10 individe.
 • II-Fillimi:  Me rregjistrim paraprake.
 • III-Rregjistrimi:
 • IV-Lloji i kursit: Online. Rekomandohet per individe te cilet mund te krijojne grupe dhe te perfitojne nga cmime me te ulta.
 • V-Orare:  Fikse & te Programuara.
 • VI-Programet e kurseve: Kliko ketu
 • VII-Kursi i radhes: Interesohuni per krijimin e klases per kursin perkates.
 • VIII-Procedura:      Pedagogu shpjegon sipas programit te nivelit te kursit duke u mbeshtetur ne situata praktike.  Individet praktikohen ne kompjuterat e tyre. Pedagogu ju jep detyra dhe  kursantet ushtrohen duke i zgjidhur detyrat ne klase/shtepi. Menyra e punes: Skype,ose Zoom,ose Teams (remote ekrani+ call)
 • IX- Pagesa:                          a) Ne fillim       b) Me keste
 • X- GARANCI :                   75 %

 

 

Karakteristikat e Kurseve ne Webinar:

 • I-Perberja e klases:   Individuale.
 • II-Fillimi:  Me rregjistrim paraprake.
 • III-Rregjistrimi:
 • IV-Lloji i kursit: Online. Rekomandohet per individe te cilet nuk kane kohe te ndjekin trajnime te rregullta dhe deshirojne cmime preferencial.
 • V-Orare:  24 ore /365 dite
 • VI-Programet e kurseve: Kliko ketu
 • VII-Kursi i radhes: Ne cdo moment
 • VIII-.Procedura:      Pedagogu udheheq procesin duke pergatitur Webinaret, jep detyra dhe  Kursanti ushtrohet ne menyre te pavarur dhe mund te pyesi pedagogun per pyetje te ndryshme (nepermjet email,whatsapp).
  • a-Menyra e punes: Webinar. Nuk ka lidhje remote me pedagogun.
  • b-Mund te kerkoni ore shtese per kurse te dedikuar (cmimi llogaritet sipas oreve shtese)
  • c- Webinaret jane aktive dhe mund ti shihni per nje periudhe 1 vjecare
  • d-Ne perfundim te trajnimit ju mund te kerkoni seanca shtese me ore
 • IX- Pagesa:                          a) Ne fillim       b) Me keste
 • X- GARANCI :                   60 % (Mund te kerkoni seanca shtese te dedikuara per te cilat ka shtese nje pagese orare. Ne kete menyre ju                                                                         mund te rrisni nivelin e njohurive nepermjet shtesave me +10% deri ne +25%. Ne rekomandojme 3-5 ore)