SI ZHVILLOHEN KURSET ONLINE

I.KURSE TË DEDIKUAR.

Në trajnimin  e dedikuar është prezent vetëm 1 individ.

Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjate gjithë kohës së trajnimit. Ndërsa kursanti punon online në kompjuterat e qendres së trajnimit në ndërmarrje konkrete me situata reale. Pedagogu ju shpjegon, udhëzon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.

1 Kursant dhe 1 Pedagog.

Nëpërmjet internetit dhe softwarëve remote (anydesk) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuerëve si skype ose whatsapp.

Karakteristikat e kurseve të dedikuar.

 • I.Përbërja e klasës. 1 person.
 • II.Fillimi. Me rregjistrim paraprak të kursantit.
 • III.Rregjistrimi. Realizohet në njërën prej mënyrave.
 • IV.Lloji i kursit.Online
 • V.Orare.Rakordohet çdo javë. Fleksibilitet në orare.
 • VI.Kursi i radhës.Fillon brenda 24 orëve, pasi është realizuar pagesa.
 • VII.Programet e kurseve: Kliko këtu.
 • VIII.Procedura. Mënyra e zhvillimit të kursit është kjo:
  • Proçesi i kursit.Individi praktikohet në kohë reale me situata praktike sipas programit në kompjuterin e qendrës. Njëkohësisht individi praktikohet në mënyrë të pavarur në ndërmarrjen shembull në kompjuterin e tij.
  • Pedagogu.Udhëheq proçesin e trajnimit në kompjuterat e qendrës.
  • Mënyra e punës. Anydesk (remote ekrani) + Whatsapp (Call).
  • Rregjistrimi. Proçesi i trajnimit rregjistrohet dhe kursanti mund ta rindjekë video për përsëritje në periudhat e mëvonshme kur të mbaroj kursin.
 • IX-Pagesa.  a) Pagesë në fillim. b)Pagesë me këste.
 • X. Garanci . 100 %.
 • XI.Video.  Kursantët mund të ndjekin video për çështje të ndryshme. Kjo i ndihmon ata në seancën e rradhës si edhe për përsëritje në periudhat e mëvonshme.
 • XII.Përsëritje. Individët të cilëve ju nevojitet të zhvillojnë përsëritje kanë disa alternativa.
  • 1.Përgjatë trajnimit proçesi rregjistrohet dhe ju merrni një video në kompjuterin tuaj. (Falas). Ju mund ta shikoni sa herë të dëshironi.
  • 2. Leksione në webinar (video) të cilat mund ti shikoni online për një periudhë 2 vjecare.

II.KURSE NË KLASA TË  VOGLA.

Në klasat e vogla janë prezent 2-3 persona.

Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjatë gjithë kohës së trajnimit. Ndërsa kursanti punon online në kompjuterat e qendrës së trajnimit në ndërmarrje konkrete me situata reale. Pedagogu ju shpjegon,udhëzon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.

 

2-3 Kursant dhe 1 Pedagog.

Nëpërmjet internetit dhe softwarëve remote (teamviewer, anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuerëve si skype ose whatsapp.

 • I.Përbërja e klasës.  2-3 individ.
 • II.Fillimi: Me rregjistrim paraprake.
 • III.Rregjistrimi.
 • IV.Lloji i kursit.  Zyrë ( jo aktive)  dhe Online (aktive).
 • V.Fleksibël. Rakordohen çdo javë.
 • VI.Kursi i radhës. Interesohuni për krijimin e klasës. Minimumi 2 persona. Fillon brenda 24 orëve nga momenti i realizimit të pagesës së kursantëve.
 • VII.Programet e kurseve.Kliko këtu.
 • VIII-Procedura.  Menyra e zhvillimit të kursit është siç tregohet më poshtë.
  • Proçesi i kursit. Individi praktikohet në kohë reale me situata praktike sipas programit me kompjuterin e qendrës. Njëkohësisht individi praktikohet në mënyrë të pavarur në ndërmarrjen shembull në kompjuterin e tij.
  • Pedagogu.  Udhëheq proçesin e trajnimit online në kompjuterat e qendrës.
  • Mënyra e punës. Anydesk (remote ekrani) + Whatsapp (Call).
  • Rregjistrimi. Proçesi i trajnimit rregjistrohet dhe kursanti mund ta ndjeki për përsëritje në periudhat e mëvonshme kur të mbaroj kursin.
 • IX.Pagesa.a) Pagesë në fillim. b)Pagesë me këste.
 • X.GARANCI.  90 %.
 • XI. VIDEO. Kursantët mund të ndjekin video për çështje të ndryshme. Kjo i ndihmon ata në seancën e rradhës si edhe për përsëritje në periudhat e mëvonshme.
 • XII. Përsëritje. Individët të cilëve ju nevojitet të zhvillojnë përsëritje kanë disa alternativa.
  • 1.Përgjatë trajnimit proçesi rregjistrohet dhe ju merrni një video në kompjuterin tuaj.( Falas). Ju mund ta shikoni atë sa herë të dëshironi.
  • 2. Leksione në webinar (video) të cilat mund ti shikoni online për një periudhë 2 vjecare.

III.KLASA TË MËDHA.

Në klasat e mëdha   janë prezent 4-10 persona.

Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjatë gjithë kohës së trajnimit, ndërsa kursantët ndjekin leksionin online në kompjuterat e qendrës së trajnimit. Sipas rastit kursantët zgjidhin detyra që ju jep pedagogu në klasë. Kursantët punojnë në mënyrë të pavarur në kompjuterat e tyre. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.

 

4-10 Kursant dhe 1 Pedagog.

Nëpërmjet internetit dhe softwarëve remote (teamviewer,anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuerëve si skype ose whatsapp.

 

Karakteristikat e klasave të mëdha.

 • I.Përbërja e klasës. 4-10 individ.
 • II.Fillimi. Me rregjistrime paraprake.
 • III.Rregjistrimi.
 • IV.Lloji i kursit. Online. Rekomandohet për individ të cilët mund të krijojnë grupe dhe të përfitojnë nga çmime më të ulta.
 • V.Orare.  Fikse dhe të programuara.
 • VI.Programet e kurseve. Kliko këtu.
 • VII.Kursi i radhës. Interesohuni për krijimin e klasës për kursin përkatës.
 • VIII.Proçedura. Mënyra e zhvillimit të kursit.
  • Proçesi i kursit. Individët praktikohen tek ndërmarrje shembull në mënyrë të pavarur në kompjuterat e tyre.
  • Pedagogu. Pedagogu shpjegon sipas programit të nivelit të kursit duke u mbështetur në situata praktike.
  • Mënyra e punës. Skype,Meet, Zoom, Teams (remote ekrani+ call).
  • Rregjistrimi. Proçesi i trajnimit rregjistrohet dhe kursanti mund ta ndjeki për përsëritje në periudhat e mëvonshme kur të mbaroj kursin.
 • IX.Pagesa:                         a) Pagese ne fillim.       b)Pagese me keste.
 • X.Garanci :                    75 %
 • XI.Video:  Kursantët mund të ndjekin video për çështje të ndryshme. Kjo i ndihmon ata në seancën e rradhës si edhe për përsëritje në periudhat e mëvonshme.
 • XII.Përsëritje. Individët të cilëve ju nevojitet të zhvillojnë përsëritje kanë disa alternativa.

 

 

Karakteristikat e kurseve në Webinar.

 • I.Përbërja e klasës.  Individuale.
 • II.Fillimi. Me rregjistrim paraprake.
 • III.Rregjistrimi.
 • IV.Lloji i kursit. Online. Rekomandohet për individ të cilët nuk kanë kohë të ndjekin trajnime të rregullta dhe dëshirojnë çmime preferencial.
 • V.Orare.  24 orë /365 ditë.
 • VI.Programet e kurseve: Kliko këtu.
 • VII.Kursi i radhës. Në çdo moment.
 • VIII.Proçedura.  Pedagogu udhëheq proçesin duke përgatitur Webinaret, jep detyra dhe kursanti ushtrohet në mënyrë të pavarur dhe mund të pyesi pedagogun për pyetje të ndryshme (nëpërmjet email, whatsapp).
  • a.Mënyra e punës. Webinar. Nuk ka lidhje remote me pedagogun.
  • b.Orë shtesë. Mund të kërkoni orë shtesë për kurse të dedikuar (çmimi llogaritet sipas orëve shtesë).
  • c.Koha. Webinarët janë aktivë dhe mund ti shihni për një periudhë 1 vjeçare.
  • dVersion mësimor. Ndërmarrje në dispozicion për tu praktikuar.
 • IX. Pagesa. a) Në fillim. b) Me këste.
 • X. Garanci. 60 % (Mund të kerkoni seanca shtesë të dedikuara për të cilat ka shtesë një pagesë orare. Në këtë mënyrë ju mund të rrisni nivelin e njohurive nëpërmjet shtesave me +10% deri në +25%. Ne rekomandojmë 3-5 orë).
 • XI.Përsëritje. Individët të cilëve ju nevojitet të zhvillojnë përsëritje kanë disa alternativa.
  • Përfitojnë Falas të gjitha video update në programin e trajnimit për një periudhë 3 vjecare nga momenti i përfundimit të trajnimit.