CILAT JANE FORMAT E KURSEVE ONLINE

I-KURSE TE DEDIKUAR

Ne trajnimet e dedikuara eshte prezent vetem 1 individe . Pedagogu udheheq procesin e trajnimit pergjate gjithe kohes se trajnimit, ndersa Kursanti punon online ne kompjuterat e qendres se trajnimit. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online ne kompjuter pergjate mesimit te programit perkates.

Nepermjet internetit dhe softwareve remote (teamviewer,anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me ate te pedagogut. Ne kete menyre te dy kompjuterat integrohen ne nje ekran te perbashket. Komunikimi me ze realizohet nepermjet softuereve: skype ose whatsapp.

Karakteristikat e Kurseve te Dedikuar:

 • I-Perberja e klases:1 person.
 • II-Fillimi: Me rregjistrim paraprake.
 • III-Rregjistrimi:
 • IV-Lloji i kursit:  Ne zyre dhe online.
 • V-Orare:    Rakordohet cdo jave.
 • VI-Kursi i radhes:  Ne cdo moment.
 • VII-Programet e kurseve: Kliko ketu
 • VIII-Procedura:  Individi punon ne klase dhe Pedagogu udheheq procesin. Lidhja Online ne kohe reale me kursantet realizohet nepermjet ( Remote PC (anydesk)+Call (Whatsapp ose Skype).
 • IX-Pagesa:                             a) Ne fillim       b) Me keste (shiko cmime)

 

II-KURSE NE KLASA TE  VOGLA

Ne klasat e vogla jane prezent 2-4 persona. Pedagogu udheheq procesin e trajnimit pergjate gjithe kohes se trajnimit, ndersa Kursanti punon online ne kompjuterat e qendres se trajnimit. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online ne kompjuter pergjate mesimit te programit perkates.

 

Nepermjet internetit dhe softwareve remote (teamviewer,anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me ate te pedagogut. Ne kete menyre te dy kompjuterat integrohen ne nje ekran te perbashket. Komunikimi me ze realizohet nepermjet softuereve: skype ose whatsapp.

 • I-Perberja e klases:  2-4 individe.
 • II-Fillimi: Me rregjistrim paraprake.
 • III-Rregjistrimi:
 • IV-Lloji i kursit:  Ne zyre dhe online.
 • V-Orare: Fleksibel. Rakordohen cdo jave.
 • VI-Kursi i radhes:  Interesohuni per krijimin e klases
 • VII-Programet e kurseve: Kliko ketu
 • VIII-Procedura:   Pedagogu udheheq procesin dhe Individi punon ne klase. Lidhja Online ne kohe reale me kursantet realizohet nepermjet ( Remote PC (anydesk)+Call (Whatsapp ose Skype).
 • IX-Pagesa:    a) Ne fillim       b) Me keste (shiko cmime)

 

III-KLASA TE MEDHA

Ne klasat e medha   jane prezent 5-10 persona . Pedagogu udheheq procesin e trajnimit pergjate gjithe kohes se trajnimit, ndersa Kursanti ndjek leksionin online ne kompjuterat e qendres se trajnimit. Sipas rastit kursantet zgjidhin detyra qe ju jep pedagogu ne klase. Kursantet punojne ne menyre te pavarur ne kompjuterat e tyre. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online ne kompjuter pergjate mesimit te programit perkates.

 

Nepermjet internetit dhe softwareve remote (teamviewer,anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me ate te pedagogut. Ne kete menyre te dy kompjuterat integrohen ne nje ekran te perbashket. Komunikimi me ze realizohet nepermjet softuereve: skype ose whatsapp.

 

Karakteristikat e Klasave te Medha:

 • I-Perberja e klases: 5-10 individe.
 • II-Fillimi:  Me rregjistrim paraprake.
 • III-Rregjistrimi:
 • IV-Lloji i kursit: Vetem online. Rekomandohet per individe te cilet mund te krijojne grupe dhe te perfitojne nga cmime me te ulta.
 • V-Orare:  Fikse & te Programuara.
 • VI-Programet e kurseve: Kliko ketu
 • VII-Kursi i radhes: Interesohuni per krijimin e klases
 • VIII-.Procedura:      Pedagogu udheheq procesin, jep detyra dhe  Kursanti ushtrohet duke i zgjidhur detyrat ne klase/shtepi. Lidhja Online ne kohe reale me kursantet realizohet nepermjet ( Remote PC (anydesk)+Call (Whatsapp ose Skype).
 • IX- Pagesa:                          a) Ne fillim       b) Me keste (shiko cmime)

 

 

 

Karakteristikat e Kurseve ne Webinar:

 • I-Perberja e klases:   Individuale.
 • II-Fillimi:  Me rregjistrim paraprake.
 • III-Rregjistrimi:
 • IV-Lloji i kursit: Vetem online. Rekomandohet per individe te cilet nuk kane kohe te ndjekin trajnime te rregullta dhe deshirojne cmime preferencial.
 • V-Orare:  24 ore /
 • VI-Programet e kurseve: Kliko ketu
 • VII-Kursi i radhes: Ne cdo moment
 • VIII-.Procedura:      Pedagogu udheheq procesin duke pergatitur Webinaret, jep detyra dhe  Kursanti ushtrohet ne menyre te pavarur . Nuk ka lidhje remote me pedagogun.
 • IX- Pagesa:                          a) Ne fillim       b) Me keste (shiko cmime)