KURSE TE DEDIKUAR

Ne kursin e dedikuar i cili mund te jete online ose ne zyre, fokusimi eshte tek kursanti. Ju ushtroheni se bashku me pedagogun perkates (ne kohe reale). Rekomandohet per ekonomistet, kontabilistet dhe individe ne fillimet e tyre te cilet jane ne distance ose nuk kane kohe per te zhvilluar ne te njejten kohe punen dhe trajnimin.

Karakteristikat e Kurseve te Dedikuar:

  1. Perberja e klases:          1 individe
  2. Fillimi:                                Me rregjistrim paraprake
  3. Rregjistrimi:                    Kliko ketu
  4. Lloji i kursit:                    Ne zyre dhe online
  5. Orare:                                  Rakordohet cdo jave
  6. Kursi i radhes:                Ne cdo moment
  7. Programet e kurseve:  Alpha Web, Financa 5, ProDream, MOBIPOS, Excel i Avancuar, Excel per Ekonomistet, Excel per Bankieret,
  8. Procedura:                       Instruktori punon ne kohe reale me kursantet. Pyetjet, testet dhe materialet e tjera do te mund te merren ne klasen                                                      online.
  9. Pagesa:                               a) Ne fillim       b) Me keste (2-4 keste, ne varesi te programit)